Uprawnienia, o które proszą aplikacje i rozszerzenia

Podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji i rozszerzeń może pojawić się ostrzeżenie o dostępie do Twoich danych. Nie znaczy to, że aplikacja jest niebezpieczna, ale że może taka być. Zaakceptuj ostrzeżenie, by przyznać uprawnienia. Jeśli nie chcesz zezwolić aplikacji lub rozszerzeniu na dostęp do Twoich informacji, odrzuć ostrzeżenie.

Rozpoznawanie poziomów uprawnień

Poniżej znajdziesz uprawnienia, o które mogą prosić aplikacje i rozszerzenia, oraz związane z nimi możliwe poziomy zagrożeń.

Alert wysoki High alert

Gdy uprawnienie wymaga dostępu do wszystkich danych na komputerze i odwiedzanych stronach, oznacza to, że aplikacja lub rozszerzenie ma dostęp do prawie wszystkich informacji. Może na przykład korzystać z kamery internetowej lub Twoich osobistych plików, zarówno w przeglądarce, jak i poza nią.

Alert średni Medium alert

Mogą to być prośby o dostęp do:

  • Twoich danych na wszystkich stronach, na które wchodzisz: to uprawnienie umożliwia odczytywanie i modyfikowanie danych z każdej strony, na którą wchodzisz, oraz zgłaszanie próśb o dane (np. na stronie konta bankowego czy na Facebooku).
  • Twoich danych na stronach z listy stron internetowych: to uprawnienie umożliwia odczytywanie i modyfikowanie danych oraz zgłaszanie próśb o dane ze stron internetowych wyszczególnionych na liście.
Alert niski Low alert

Są to prośby o dostęp do:

  • Twojej listy zainstalowanych aplikacji, rozszerzeń i motywów: aplikacja lub rozszerzenie może włączyć, wyłączyć lub odinstalować zainstalowane motywy, rozszerzenia i aplikacje.
  • Twoich zakładek: aplikacja lub rozszerzenie może odczytywać, zmieniać i porządkować Twoje zakładki oraz tworzyć nowe.
  • Twojej historii przeglądania: aplikacja lub rozszerzenie może odczytywać i kasować Twoją historię przeglądania.
  • Twoich kart i aktywności związanej z przeglądaniem: aplikacja lub rozszerzenie może sprawdzać adresy URL i tytuły stron, na które wchodzisz. Może też otwierać i zamykać karty i okna, a także otwierać nowe strony w otwartych kartach i oknach.
  • Twojej fizycznej lokalizacji: aplikacja lub rozszerzenie może używać bieżącej lokalizacji komputera lub urządzenia.
  • Danych, które kopiujesz i wklejasz: aplikacja lub rozszerzenie może uzyskiwać dostęp do informacji, które zostały przez Ciebie skopiowane i wklejone.
  • Po zainstalowaniu aplikacji lub rozszerzenia może pojawić się prośba o zablokowanie lub przyznanie uprawnień opcjonalnych. Gdy przyznasz uprawnienia opcjonalne, nie możesz ich później zmienić.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?