Dopuštenja koja zahtijevaju aplikacije i proširenja

Kada instalirate ili ažurirate aplikacije i proširenja, može se pojaviti upozorenje o pristupu vašim podacima. To upozorenje ne znači da je aplikacija opasna, već samo da to može biti. Prihvatite to upozorenje da biste odobrili dopuštenje ili ga odbijte da biste aplikaciji ili proširenju onemogućili da pristupaju vašim podacima.

Razine dopuštenja

U nastavku možete vidjeti dopuštenja koja aplikacije i proširenja mogu tražiti i njihove potencijalne razine opasnosti.

Upozorenje visoke razine High alert

Kada dopuštenje zahtijeva pristup svim podacima na računalu i web-lokacijama koje posjećujete, to znači da aplikacija ili proširenje mogu pristupiti gotovo svemu. To bi mogla biti vaša web-kamera ili osobne datoteke, unutar ili izvan preglednika.

Upozorenje srednje razine Medium alert

Ta upozorenja mogu tražiti pristup:

  • vašim podacima na svim web-lokacijama koje posjećujete: to omogućuje pristup za čitanje, zahtijevanje i izmjenu podataka sa svake stranice koju posjetite (na primjer bankovni račun i Facebook)
  • vašim podacima na popisu web-lokacija: to omogućuje pristup za čitanje, zahtijevanje ili izmjenu podataka na stranicama s popisa navedenih web-lokacija koje posjećujete.
Upozorenje niske razine Low alert

Zahtijeva pristup:

  • vašem popisu instaliranih aplikacija, proširenja i tema: aplikacija ili proširenje mogu omogućiti, onemogućiti, deinstalirati ili pokrenuti teme, proširenja i aplikacije koje ste instalirali
  • vašim oznakama: aplikacija ili proširenje mogu čitati, promijeniti, dodati i organizirati vaše oznake
  • vašoj povijesti pregledavanja: aplikacija ili proširenje mogu čitati i brisati vašu povijest pregledavanja
  • vašim karticama i aktivnosti pregledavanja: aplikacija ili proširenje mogu vidjeti URL-ove i naslove web-lokacija koje posjećujete, a mogu i otvarati i zatvarati kartice i prozore, kao i prelaziti na nove stranice u otvorenim karticama i prozorima
  • vašoj fizičkoj lokaciji: aplikacija ili proširenje mogu upotrebljavati trenutačnu lokaciju vašeg računala ili uređaja
  • podacima koje kopirate i lijepite: aplikacija ili proširenje mogu pristupiti podacima koje ste kopirali i zalijepili
  • dodatna dopuštenja tražit će da odbijete ili odobrite dopuštenja nakon instaliranja aplikacije ili proširenja. Kada ih odobrite, više ih ne možete promijeniti.