مجوزهای درخواست‌شده توسط برنامه‌ها و افزونه‌ها

وقتی برنامه‌ها و افزونه‌ها را نصب یا به‌روزرسانی می‌کنید، ممکن است اخطاری برای دسترسی به داده‌هایتان نمایان شود. اخطار به این معنی نیست که برنامه خطرناک است، بلکه نشان می‌دهد که ممکن است خطرناک باشد. با پذیرش اخطار به مجوز دسترسی به داده‌ها اجازه می‌دهید و با رد کردن اخطار از دسترسی برنامه یا افزونه به اطلاعاتتان جلوگیری می‌کنید.

تشخیص سطوح مجوز

مجوزهایی که برنامه‌ها و افزونه‌ها ممکن است درخواست کنند و سطح خطر بالقوه آن‌ها در زیر آمده‌اند.

هشدار شدید High alert

وقتی مجوز خواهان دسترسی به همه داده‌های موجود در رایانه شما و وب‌سایت‌هایی که بازدید می‌کنید است، یعنی برنامه یا افزونه تقریباً به همه‌چیز می‌توانند دسترسی پیدا کنند. مثلاً فایل‌های وب‌کم یا شخصی شما در داخل یا خارج از مرورگرتان.

هشدار متوسط Medium alert

ممکن است این هشدارها برای دسترسی به موارد زیر درخواست دهند:

  • داده‌هایتان در همه وب‌سایت‌هایی که بازدید می‌کنید برای خواندن، درخواست یا اصلاح داده‌ها از همه صفحه‌هایی که بازدید می‌کنید (حساب بانکی، Facebook) دسترسی ارائه می‌کند.
  • داده‌هایتان در فهرستی از وب‌سایت‌ها برای خواندن، درخواست یا اصلاح داده‌های صفحه‌هایی که از فهرستی از وب‌سایت‌های خاص بازدید می‌کنید دسترسی ارائه می‌کند.
هشدار ضعیف Low alert

برای دسترسی به موارد زیر درخواست می‌دهد:

  • فهرست برنامه‌ها، افزونه‌ها و طرح‌های زمینه نصب‌شده: برنامه یا افزونه می‌تواند طرح‌های زمینه، افزونه‌ها و برنامه‌هایی را که نصب کرده‌اید، فعال، غیرفعال، لغو نصب یا راه‌اندازی کند.
  • نشانک‌ها: برنامه یا افزونه می‌تواند نشانک‌ها را بخواند، تغییر دهد، به آن‌ها اضافه کند و آن‌ها را سازمان‌دهی کند.
  • سابقه مرور: برنامه یا افزونه می‌تواند سابقه مرور را بخواند و پاک کند.
  • برگه‌ها و فعالیت مرور: برنامه یا افزونه می‌تواند نشانی‌های وب و عنوان وب‌سایت‌هایی را که بازدید می‌کنید ببیند. می‌تواند برگه‌ها و پنجره‌ها را نیز باز کند و ببندد و همچنین به صفحه‌های جدیدی در برگه‌ها و پنجره‌های باز پیمایش کند.
  • مکان فیزیکی: برنامه یا افزونه می‌تواند از مکان فعلی رایانه یا دستگاه استفاده کند.
  • داده‌هایی که کپی و جای‌گذاری می‌کنید: برنامه یا افزونه می‌تواند به اطلاعاتی که کپی و جای‌گذاری کرده‌اید دسترسی پیدا کند.
  • مجوزهای اختیاری از شما می‌خواهند که بعد از نصب برنامه یا افزونه، مجوزها را مجاز یا رد کنید. وقتی مجوزهای اختیاری را مجاز می‌کنید، نمی‌توانید بعداً آن‌ها را تغییر دهید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
10169711978967704958
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
false
false