Oprávnění požadovaná aplikacemi a rozšířeními

Při instalaci nebo aktualizaci aplikací a rozšíření se může zobrazit upozornění na přístup k vašim datům. Upozornění neznamená, že aplikace je nebezpečná, ale že by mohla být. Upozornění můžete přijmout nebo zamítnout, a podle toho aplikace nebo rozšíření získá či nezíská přístup k požadovaným údajům.

Úrovně oprávnění

Níže jsou uvedena oprávnění, o která aplikace a rozšíření mohou žádat, a jejich potenciální úrovně rizika.

Upozornění nejvyšší úrovně High alert

Pokud oprávnění vyžaduje přístup ke všem datům v počítači a navštěvovaným webům, znamená to, že aplikace nebo rozšíření bude mít k dispozici prakticky všechny vaše údaje. Např. údaje z webkamery nebo vaše osobní soubory v prohlížeči i mimo něj.

Upozornění střední úrovně Medium alert

Toto upozornění souvisí s následujícími žádostmi o přístup:

  • Data na všech webech, které navštěvujete – Aplikace nebo rozšíření bude moci číst, vyžádat si nebo upravit data na všech stránkách, které používáte (internetové bankovnictví, Facebook).
  • Data na seznamu webů – Aplikace nebo rozšíření bude moci číst, vyžádat si nebo upravit data na navštívených webech uvedených na seznamu.
Upozornění nízké úrovně Low alert

Toto upozornění souvisí s následujícími žádostmi o přístup:

  • Seznam nainstalovaných aplikací, rozšíření a motivů – Aplikace nebo rozšíření bude moci aktivovat, deaktivovat, odinstalovat nebo spustit nainstalované motivy, rozšíření a aplikace.
  • Záložky – Aplikace nebo rozšíření bude moci číst, měnit, přidávat a organizovat vaše záložky.
  • Historie prohlížení – Aplikace nebo rozšíření bude moci číst a vymazat vaši historii prohlížení.
  • Karty a aktivity prohlížení – Aplikace nebo rozšíření bude moci zobrazit adresy URL a názvy webů, které navštěvujete. Také bude moci otevírat a zavírat karty a okna. V otevřených kartách a oknech bude moci přecházet na nové stránky.
  • Fyzická poloha – Aplikace nebo rozšíření bude moci použít aktuální polohu vašeho počítače nebo zařízení.
  • Kopírovaná a vkládaná data – Aplikace nebo rozšíření bude mít přístup k údajům, které kopírujete a vkládáte.
  • Volitelná oprávnění vás po instalaci aplikace nebo rozšíření požádají o zamítnutí nebo udělení oprávnění. Povolená volitelná oprávnění nelze později změnit.