Khắc phục các sự cố xảy ra với ứng dụng, tiện ích hoặc chủ đề

Nếu đang gặp các sự cố về ứng dụng, tiện ích và chủ đề, bạn hãy thử các bước sau:

Nếu không thể cài đặt ứng dụng

 • Đảm bảo bạn đang sử dụng Chrome hoặc Chromebook. Bạn sẽ chỉ có thể cài đặt các ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến trong Chrome. Hãy tìm hiểu cách tải Chrome xuống.
 • Đảm bảo bạn có phiên bản Chrome mới nhất. Hãy tìm hiểu cách cập nhật Chrome.
 • Một số ứng dụng chỉ hoạt động trên Chromebook. Nếu không sử dụng Chromebook, hãy đảm bảo bạn không tải xuống ứng dụng chỉ dành cho Chromebook.
 • Nếu đang sử dụng máy tính ở cơ quan hoặc trường học, có thể quản trị viên không cho phép bạn cài đặt các mặt hàng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Nếu không thấy tất cả các ứng dụng, tiện ích và chủ đề trong Chrome

Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào cùng một tài khoản trong Chrome và Cửa hàng Chrome trực tuyến. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trong Chrome, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Thêm tiếp đến Cài đặt.
 2. Trong phần "Mọi người", bạn sẽ thấy địa chỉ email đã sử dụng để đăng nhập vào Chrome.
 3. Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào địa chỉ email của bạn.
 5. Nhấp vào Đăng nhập bằng tài khoản khác.
 6. Đăng nhập bằng chính Tài khoản Google bạn sử dụng trong Chrome.

Nếu cần trợ giúp về những mặt hàng bạn đã mua bằng Google Payments, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào Google Payments.
 2. Nhấp vào Đăng ký và dịch vụ tiếp đến Xem giao dịch mua.
 3. Nhấp vào một giao dịch mua.
 4. Ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào liên kết liên hệ.

Nhận thêm trợ giúp

Hãy liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng, tiện ích hoặc chủ đề đó bằng cách thực hiện như sau:

 1. Mở Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt tiếp đến Tiện ích và ứng dụng của tôi.
 3. Nhấp vào ứng dụng, tiện ích hoặc chủ đề đó.
 4. Trong hộp xuất hiện, ở trên cùng, hãy nhấp vào Hỗ trợ.
 5. Điền vào biểu mẫu "Thông báo cho nhà phát triển" hoặc nhấp vào đường dẫn liên kết để truy cập vào trang web của nhà phát triển.

Mel là chuyên gia về Cửa hàng Chrome trực tuyến đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?