Rozwiązywanie problemów z aplikacjami, rozszerzeniami i motywami

Jeśli masz problemy z aplikacjami, rozszerzeniami i motywami, wypróbuj te czynności.

Jeśli nie możesz zainstalować aplikacji

 • Upewnij się, że korzystasz z Chrome lub Chromebooka. Aplikacje z Chrome Web Store można instalować tylko w Chrome. Dowiedz się, jak pobrać Chrome
 • Powinna to być najnowsza wersja Chrome. Dowiedz się, jak zaktualizować Chrome
 • Niektóre aplikacje działają tylko na Chromebookach. Jeśli nie używasz Chromebooka, upewnij się, że nie pobierasz aplikacji przeznaczonej wyłącznie na Chromebooki.
 • Jeśli używasz komputera w pracy lub szkole, administrator może nie pozwalać na instalowanie elementów z Chrome Web Store. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Jeśli nie widzisz wszystkich swoich aplikacji, rozszerzeń i motywów w Chrome

Musisz się zalogować na to samo konto w Chrome i Chrome Web Store. Aby to zrobić:

 1. W prawym górnym rogu Chrome kliknij Menu Więcej potem Ustawienia.
 2. W sekcji „Osoby” zobaczysz adres e-mail użyty do zalogowania się w Chrome.
 3. Otwórz Chrome Web Store.
 4. W prawym górnym rogu kliknij swój adres e-mail.
 5. Kliknij Zaloguj się na inne konto.
 6. Zaloguj się na konto Google wykorzystane do logowania w Chrome.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej zakupu opłaconego za pomocą Google Payments

 1. Przejdź do Google Payments.
 2. Kliknij Subskrypcje i usługi potem Wyświetl zakupy.
 3. Kliknij zakup.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij link kontaktu.

Dalsza pomoc

Skontaktuj się z programistą aplikacji, rozszerzenia lub motywu:

 1. Otwórz Chrome Web Store.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia potem Moje rozszerzenia i aplikacje.
 3. Kliknij aplikację, rozszerzenie lub motyw.
 4. W wyświetlonym oknie kliknij u góry Pomoc.
 5. Wypełnij formularz „Daj znać programiście” lub kliknij link, by otworzyć stronę programisty.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?