Preuzimanje ili uklanjanje Chromeovih tema

Prilagodite Chrome na računalu zabavnom temom. Tema se prikazuje na rubovima preglednika i kao pozadina kada otvorite novu karticu. Chromeove teme pohranjuju se na vašem Google računu, pa ćete vidjeti istu temu na svim računalima na kojima se prijavite na Chrome.

Preuzimanje i dodavanje Chromeove teme

  1. Otvorite Chrome na računalu.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
  3. U odjeljku "Izgled" kliknite Teme. Možete i posjetiti galeriju Teme u Chrome web-trgovini.
  4. Kliknite minijaturu teme koju želite pregledati.
  5. Kada pronađete temu koju želite upotrebljavati, kliknite Dodaj u Chrome.

Tema će se odmah primijeniti. Ako se predomislite, pri vrhu kliknite Poništi.

Uklanjanje Chromeove teme

  1. Otvorite Chrome na računalu.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
  3. U odjeljku "Izgled" kliknite Vrati na zadano. Ponovo ćete vidjeti klasičnu temu preglednika Google Chrome.

Ako taj postupak ne uspije, možda imate zlonamjerni softver. Potražite pomoć za vraćanje postavki Chromea.