Επιμέλεια και κριτικές του Chrome Web Store

Το Chrome Web Store έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες του Chrome να βρουν εύκολα στοιχεία του Chrome (θέματα, επεκτάσεις και εφαρμογές), για να προσαρμόσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους.

Επιμέλεια και κατάταξη

Πριν από την εγκατάσταση ενός στοιχείου από το Chrome Web Store, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη λειτουργικότητα, τις άδειες δεδομένων και τον εκδότη προβάλλοντας την καταχώριση του στοιχείου.

Οργάνωση και κατάταξη στοιχείων στο Chrome Web Store

Οι χρήστες έχουν πολλές επιλογές για την ανακάλυψη στοιχείων στο Chrome Web Store: αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, επιμελημένες συλλογές, αρχική σελίδα και εξατομικευμένες προτάσεις. Το κατάστημα οργανώνει και εμφανίζει στοιχεία για να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύψουν αυτά που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις περιπτώσεις χρήσης τους. Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιούνται για την οργάνωση των στοιχείων:

  • Ποιότητα της εμπειρίας των στοιχείων και της συντακτικής αξίας τους: Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Chrome Web Store επιλέγονται μη αυτόματα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων καταλληλότητας.
  • Συνάφεια: Η κατάταξη και οι προτάσεις στην αναζήτηση ταξινομούνται με βάση το όνομα του στοιχείου, τη συνάφεια της περιγραφής, τη δημοτικότητα και την εμπειρία χρήστη.
  • Δημοτικότητα στους χρήστες: Ο αριθμός των αξιολογήσεων και η μέση αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη όταν ορίζεται η προτεραιότητα των στοιχείων.

Κριτική χρηστών

Οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει ένα στοιχείο από το Chrome Web Store μπορούν να υποβάλουν μια αξιολόγηση και μια γραπτή κριτική. Η Google δεν επαληθεύει την αυθεντικότητα των κριτικών και των αξιολογήσεων, αλλά οι κριτικές που παραβαίνουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα καταργούνται. Οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν μια καταχρηστική κριτική από την ενότητα κριτικών της σελίδας καταχώρισης του στοιχείου.

Έλεγχος ασφάλειας και ποιότητας

Όταν ένα στοιχείο υποβάλλεται στο Chrome Web Store, ο εκδότης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του στοιχείου (στιγμιότυπα οθόνης, πρακτικές απορρήτου και περιγραφή της λειτουργικότητας του στοιχείου), προαιρετικούς συνδέσμους προς τον ιστότοπο του εκδότη και προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη. Η Google διαθέτει μια διαδικασία αυτοματοποιημένου ελέγχου για κάθε νέα υποβολή στοιχείου και διεξάγει τακτικούς μη αυτόματους ελέγχους για στοιχεία που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για τον χρήστη.

Η διαδικασία ελέγχου επιχειρεί να προσδιορίσει την ασφάλεια του στοιχείου, τη συμμόρφωσή του με την Πολιτική προγράμματος προγραμματιστών και τη συνολική ποιότητα της εμπειρίας χρήστη. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα στοιχείο δεν συμμορφώνεται με την Πολιτική προγράμματος προγραμματιστών, καταργείται από το Chrome Web Store. Εάν η παράβαση θεωρηθεί αρκετά σοβαρή, το στοιχείο απενεργοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
7202030744137281065