Tuyển chọn và đánh giá trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Mục tiêu của Cửa hàng Chrome trực tuyến là giúp người dùng Chrome dễ dàng tìm thấy các mục trên Chrome (chủ đề, tiện ích và ứng dụng) để tuỳ chỉnh trình duyệt của họ.

Tuyển chọn và xếp hạng

Trước khi cài đặt một mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến, người dùng có thể tìm hiểu thêm về chức năng, quyền truy cập dữ liệu và nhà xuất bản bằng cách xem trang thông tin của mục đó.

Sắp xếp và xếp hạng các mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Người dùng có nhiều lựa chọn để khám phá các mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến: tìm kiếm từ khoá, bộ sưu tập tuyển chọn, trang chủ và đề xuất được cá nhân hoá. Cửa hàng này sắp xếp và trưng bày các mục để giúp người dùng tìm thấy những mục phù hợp với mối quan tâm và trường hợp sử dụng của họ. Sau đây là các yếu tố dùng để sắp xếp các mục:

  • Chất lượng trải nghiệm và giá trị về mặt biên tập của mục: Các mục xuất hiện nổi bật trên Cửa hàng Chrome trực tuyến được chọn thủ công dựa trên một số tiêu chí cụ thể.
  • Mức độ liên quan: Thứ hạng tìm kiếm và nội dung đề xuất được sắp xếp dựa trên tên mục, mức độ liên quan của nội dung mô tả, mức độ phổ biến và trải nghiệm người dùng.
  • Mức độ phổ biến đối với người dùng: Số lượng điểm xếp hạng và điểm xếp hạng trung bình được tính đến khi ưu tiên các mục.

Bài đánh giá của người dùng

Người dùng đã cài đặt một mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến có thể đưa ra điểm xếp hạng và bài đánh giá bằng văn bản. Google không xác minh tính xác thực của các bài đánh giá và điểm xếp hạng. Tuy nhiên, những bài đánh giá vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi sẽ bị xoá. Người dùng có thể báo cáo một bài đánh giá vi phạm trong phần bài đánh giá trên trang thông tin của mục tương ứng.

Đánh giá chất lượng và độ bảo mật

Khi một mục được gửi lên Cửa hàng Chrome trực tuyến, nhà xuất bản sẽ cung cấp thông tin về các đặc điểm của mục đó (ảnh chụp màn hình, phương thức bảo vệ quyền riêng tư và nội dung mô tả chức năng của mục), đường liên kết (không bắt buộc) đến trang web của nhà xuất bản và thông tin liên hệ (không bắt buộc) của nhà xuất bản. Google có quy trình xem xét tự động đối với mỗi mục mới được gửi và thường xuyên tiến hành xem xét thủ công đối với các mục làm tăng rủi ro cho người dùng.

Quy trình xem xét cố gắng xác định mức độ an toàn của mục, mức độ tuân thủ của mục đối với chính sách chương trình dành cho nhà phát triển và chất lượng trải nghiệm chung của người dùng. Khi phát hiện mục không tuân thủ chính sách chương trình dành cho nhà phát triển, chúng tôi sẽ xoá mục đó khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến. Nếu vi phạm được coi là đủ nghiêm trọng, mục sẽ bị vô hiệu hoá khỏi trình duyệt của người dùng.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2719406309426012820
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true