Không thể tìm thấy tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng đã được cài đặt trước đây

Có nhiều lý do tại sao bạn không thể tìm thấy tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng mà bạn đã cài đặt trước đó:

  • Có thể bạn đã vô tình gỡ cài đặt tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng. Nếu trường hợp đó xảy ra, bạn có thể truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến, tìm tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng và cài đặt lại.
  • Tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng bị nghi ngờ là nguy hiểm và đã tự động bị xóa. Tìm hiểu thêm về xóa sản phẩm.
  • Tiểu sử người dùng trong trình duyệt của bạn có thể đã bị hỏng. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể thử tạo tiểu sử mới để thay thế tiểu sử bị hỏng.
  • Nhà phát triển mặt hàng của bạn có thể đã cập nhật giấy phép. Khi trường hợp này xảy ra, bạn sẽ được nhắc chấp nhận hoặc từ chối giấy phép được cập nhật. Mặt hàng sẽ được gỡ cài đặt khỏi trang Tab mới cho đến khi bạn chấp nhận giấy phép được cập nhật.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích