Stránky a aplikácie na pozadí

Množstvo rozšírení a webových aplikácií vykonáva svoje funkcie prostredníctvom stránok na pozadí. Stránka na pozadí nie je viditeľná, ale neustále pracuje na pozadí. Napríklad stránka kontroluje vašu poštu, aby vám mohla oznamovať prijatie nových správ. 

Na to, aby mohli niektoré aplikácie využiť všetky svoje funkcie, môžu zostať spustené dokonca aj po zavretí posledného okna prehliadača Google Chrome. Takéto aplikácie sa nazývajú aplikácie na pozadí. Ak proces ostane naďalej spustený, zobrazí sa na systémovej lište (v systéme Windows) alebo v doku (v systéme Mac) ikona prehliadača Google Chrome. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na túto ikonu sa zobrazí zoznam aplikácií bežiacich na pozadí.

Správa stránok a aplikácií na pozadí

Stránky na pozadí umožňujú rozšíreniam a aplikáciám robiť zaujímavé veci. Na druhej strane však majú nároky na zdroje počítača. Z toho dôvodu chceme, aby bolo možné vidieť, kedy sú stránky na pozadí spustené a koľko zdrojov využívajú.

  1. Kliknite na ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
  2. Vyberte položku Nástroje.
  3. Vyberte položku Správca úloh.
  4. Ak máte nainštalované rozšírenie alebo aplikáciu, ktoré používajú stránky na pozadí, v zobrazenom dialógovom okne nájdete položku Stránka na pozadí.

V správcovi úloh sa zobrazia informácie o využití pamäte a procesora vašimi rozšíreniami, kartami a aplikáciami. Ak chcete činnosť niektorej z týchto položiek zastaviť, vyberte ju zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Ukončiť proces. Môžete tiež zakázať rozšírenia na stránke Rozšírenia a odinštalovať aplikácie na stránke Nová karta, čím zrušíte stránky na pozadí.

Ak sú spustené aplikácie na pozadí a chcete úplne zavrieť prehliadač Google Chrome, vyberte v ponuke Chrome možnosť Ukončiť (v systéme Mac vyberte možnosť Quit (Ukončiť)). Prípadne môžete aplikácie odinštalovať.

Zatvorenie aplikácií na pozadí po zavretí prehliadača Chrome

Táto možnosť platí len pre prehliadač Google Chrome v systémoch Windows a Linux.

Môžete zakázať, aby po zavretí prehliadača Chrome zostali spustené aplikácie na pozadí.

  1. Kliknite na ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
  2. Vyberte možnosť Nastavenia.
  3. Kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
  4. V sekcii Aplikácie na pozadí zrušte začiarknutie políčka Ponechať aplikácie na pozadí spustené po zatvorení prehliadača Google Chrome.