Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Hủy và hoàn lại tiền

Sau khi mua một mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn có 30 phút để hủy giao dịch mua trước khi thẻ tín dụng của bạn bị tính phí. Thời gian hủy 30 phút bắt đầu khi thẻ tín dụng của bạn được ủy quyền cho giao dịch mua trong Google Payments.

Lưu ý: Nếu mua ứng dụng lần thứ hai, việc bán hàng đã kết thúc và thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí.

Hủy đăng ký hoặc giao dịch mua ứng dụng

Hủy giao dịch mua

Để hủy ứng dụng hoặc đăng ký ứng dụng bạn vừa mới mua:

 1. Truy cập Ứng dụng của bạn.
 2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn hủy.
 3. Trên trang chi tiết, nhấp vào Hủy mua hàng. Nếu không thấy tùy chọn này có nghĩa là khoảng thời gian 30 phút của bạn đã hết hạn.
 4. Bạn sẽ nhận được email xác nhận. Bạn có thể thấy khoản phí đang chờ xử lý trên thẻ tín dụng của mình, tuy nhiên, khoản phí này sẽ biến mất.

Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn 30 phút, hãy liên hệ với nhà phát triển thông qua Google Payments để biết họ có thể hoàn tiền cho bạn hay không.

Hủy đăng ký

Bạn có thể ngừng đăng ký hiện tại bất cứ lúc nào. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Google Payments.
 2. Trong chi tiết đơn đặt hàng, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Hủy đăng ký.

Sau khi hủy đăng ký, bạn sẽ không bị tính phí đăng ký trong tương lai. Bạn sẽ không được hoàn lại các khoản phí đăng ký trước đây. Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với nhà phát triển thông qua Google Payments.

Hủy vì thẻ tín dụng bị từ chối

Nếu đơn đặt hàng bị hủy vì thẻ của bạn bị từ chối, bạn cần phải cập nhật thông tin thanh toán của mình. Thêm tùy chọn thanh toán mới và mua lại mặt hàng.

Các đơn đặt hàng do Google hủy

Google thường xuyên xem xét các đơn đặt hàng để đảm bảo rằng chúng tuân theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu Google hủy đơn đặt hàng của bạn, điều này sẽ được ghi trên biên nhận đơn đặt hàng. Nếu người bán khẳng định rằng Google đã hủy đơn đặt hàng của bạn, bạn có thể yêu cầu nhóm Google Wallet cung cấp chi tiết bổ sung.

Yêu cầu hoàn lại tiền

Sau khoảng thời gian hủy 30 phút, bạn cần phải liên hệ trực tiếp với người bán hàng nếu muốn họ hoàn lại tiền cho giao dịch mua của bạn:

Yêu cầu người bán hoàn lại tiền

Dưới đây là cách bạn có thể liên hệ với người bán lại để yêu cầu hoàn lại tiền:

 1. Đăng nhập vào Google Payments.
 2. Nhấp vào đơn đặt hàng mà bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền.
 3. Ở cuối biên nhận, hãy nhấp vào Liên hệ.
 4. Từ menu "Chủ đề", hãy chọn Tôi muốn yêu cầu hoàn lại tiền hoặc trả lại mặt hàng.
 5. Nhập bất kỳ chi tiết nào vào vùng thư
 6. Nhấp vào Gửi email.

Lưu ý: Một số người bán có thể không hoàn lại tiền và một số người bán có thể tính phí xử lý. Người bán sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 2 ngày làm việc.

Hoàn lại tiền cho ứng dụng bị xóa

Nếu một ứng dụng không tuân theo Thỏa thuận dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc các nguyên tắc pháp lý khác, Google có thể xóa ứng dụng đó.

Google sẽ tìm cách lấy lại toàn bộ giá mua từ nhà phát triển và hoàn lại tiền cho bạn.

Nếu không thể lấy lại toàn bộ giá, Google sẽ chia đều mọi khoản tiền mà Google lấy lại từ nhà phát triển cho tất cả những người đã mua ứng dụng đó.

Yêu cầu hoàn lại tiền nếu bạn không thanh toán thông qua Google Payments

Nếu bạn không thanh toán cho ứng dụng thông qua Google Payments, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển:

 1. Trong Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy nhấp vào Ứng dụng của bạn.
 2. Nhấp vào tên của ứng dụng, tiện ích hoặc chủ đề.
 3. Trên trang của ứng dụng, hãy nhấp vào Hỗ trợ.
 4. Hãy liên hệ với nhà phát triển bằng biểu mẫu hoặc truy cập trang web của họ.

Để kiểm tra xem bạn có thanh toán cho ứng dụng bằng Google Payments hay không, hãy đăng nhập vào Google Payments và xem đơn đặt hàng ứng dụng có xuất hiện trong Lịch sử mua hàng của bạn không.

Kiểm tra trạng thái hoàn lại tiền của bạn

Đăng nhập vào Google Payments để kiểm tra khoản tiền hoàn lại của bạn. Khi người bán hoàn lại tiền cho đơn đặt hàng, bạn sẽ nhận được xác nhận bằng email và tài khoản Payments của bạn sẽ được cập nhật.

Sự cố về nhận tiền hoàn lại của bạn

Tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn đã sử dụng để mua hàng. Nếu ngân hàng từ chối tiền hoàn lại, lý do có thể là:

Một vài điều cần lưu ý:

 • Có thể mất vài ngày để tiền hoàn lại xuất hiện trên thẻ của bạn.
 • Cập nhật phương thức thanh toán của bạn có thể không tự động giải quyết sự cố về tiền hoàn lại.
 • Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?