Mở ứng dụng

Bài viết này áp dụng cho Google Chrome trên Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

Sau khi bạn thêm ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến, có một số cách để mở chúng:

Mở ứng dụng từ Lối tắt ứng dụng trong thanh dấu trang

 1. Nhấp vào biểu tượng Ứng dụng chrome app launcher trong thanh dấu trang. Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng Ứng dụng, hãy nhấp chuột phải vào thanh dấu trang rồi nhấp vào Hiển thị lối tắt ứng dụng.
 2. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn mở.

Bạn có kiểm soát cách mở ứng dụng--trong tab thông thường, tab được ghim hoặc chế độ toàn màn hình.

 1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng
 2. Chọn "Mở dưới dạng tab thông thường", "Mở dưới dạng tab được ghim" hoặc "Mở trong chế độ toàn màn hình".

Mở ứng dụng trong các trình duyệt khác

Bạn có thể sử dụng nhiều ứng dụng trong các trình duyệt ngoài Chrome. Để kiểm tra xem bạn có thể sử dụng ứng dụng trong trình duyệt khác không, hãy mở ứng dụng và xem URL trên thanh địa chỉ.

 • Nếu URL bắt đầu bằng "chrome://", bạn không thể sử dụng ứng dụng bên ngoài Google Chrome. Ứng dụng cần một số quyền và tính năng của Google Chrome để hoạt động bình thường.
 • Nếu URL bắt đầu bằng "http://", bạn có thể sử dụng ứng dụng trong trình duyệt bất kỳ. Để mở ứng dụng trong trình duyệt khác, hãy sao chép và dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt khác.


Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích