Các tranh chấp và khoản phí đang chờ xử lý

Các khoản phí đang chờ xử lý

Nếu bạn thấy các khoản phí "đang chờ xử lý" từ Cửa hàng Chrome trực tuyến trên bảng sao kê thẻ tín dụng của mình, ý nghĩa của các khoản phí đó như sau:

  • Bạn sẽ thấy một khoản phí đang chờ xử lý ngay sau khi mua mặt hàng nào đó từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Bạn có thể thấy khoản phí này ngay cả khi đã hủy giao dịch mua. Nếu bạn hủy giao dịch mua thì khoản phí đang chờ xử lý sẽ biến mất sau từ 1 đến 14 ngày làm việc. Nếu bạn không hủy giao dịch mua thì khoản phí này sẽ trở thành khoản phí thực sự.
  • Nếu chỉ tạo tài khoản Google Payments để thực hiện giao dịch mua đầu tiên hoặc đã thêm thẻ mới vào tài khoản Payments của mình, bạn có thể thấy khoản phí $1. Điều này nhằm đảm bảo rằng thẻ của bạn hợp lệ. Khoản phí này sẽ bị xóa và bạn không bị tính phí.

Kháng nghị về khoản phí

Để kháng nghị về khoản phí của một đơn đặt hàng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển của mặt hàng, bên xử lý thanh toán hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn.

Google không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp thanh toán cho các mặt hàng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn thấy các khoản phí mình không cho phép trong tài khoản Google Payments, nhận được tin nhắn lừa đảo hoặc cho rằng tài khoản của mình đã bị tấn công, vui lòng báo cáo vấn đề lạm dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?