Nespracované platby a námietky

Nespracované platby

Ak na výpise z kreditnej karty uvidíte nespracované platby z Internetového obchodu Chrome, môže to znamenať nasledovné:

  • Nespracovaná platba sa zobrazí ihneď po nákupe položky v Internetovom obchode Chrome. Platba sa môže zobraziť, aj keď ste nákup zrušili. Ak nákup zrušíte, nespracovaná platba zmizne v priebehu jedného až štrnástich pracovných dní. Ak nákup nezrušíte, platba sa zaúčtuje.
  • Ak ste si práve vytvorili účet služby Google Payments, aby ste mohli začať nakupovať, alebo ak ste si do účtu služby Payments pridali novú kartu, môže sa zobraziť poplatok vo výške 1 $. Táto platba slúži na overenie platnosti karty. Záznam z výpisu čoskoro zmizne a nebude vám účtovaná žiadna suma.

Podanie námietky voči platbe

Ak chcete podať námietku voči platbe za objednávku, obráťte sa priamo na vývojára položky, inštitúciu, ktorá platbu spracovala, alebo spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu.

Google nezodpovedá za riešenie námietok súvisiacich s fakturáciou v prípade položiek zakúpených v Internetovom obchode Chrome.

Poznámka: Ak narazíte na platby, ktoré ste v účte služby Google Payments neautorizovali, dostanete phishingové správy alebo usúdite, že váš účet bol napadnutý, nahláste zneužitie