Rezervētās maksas un strīdi

Rezervētās maksas

Ja kredītkartes pārskatā ir norādītas Chrome interneta veikala maksas, kuru statuss ir “rezervēta”, ņemiet vērā tālāk minēto informāciju.

  • Uzreiz pēc vienuma iegādes Chrome interneta veikalā tiek parādīts, ka maksas statuss ir “rezervēta”. Šī maksa var tikt rādīta arī tad, ja esat atcēlis pirkumu. Ja atceļat pirkumu, rezervētā maksa tiek noņemta 1–14 darbadienu laikā. Ja neatceļat pirkumu, tā kļūst par faktisku maksu.
  • Ja tikko izveidojāt Google Payments kontu, lai veiktu savu pirmo pirkumu, vai pievienojāt savam Payments kontam jaunu kredītkarti, var tikt rādīta maksa 1 ASV dolāra apmērā. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka jūsu karte ir derīga. Šis ieraksts tiks noņemts, un no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

Maksas apstrīdēšana

Lai apstrīdētu maksu par pasūtījumu, tieši sazinieties ar attiecīgā vienuma izstrādātāju, maksājumu apstrādātāju vai kredītkartes izsniedzēju.

Uzņēmums Google nav atbildīgs par to, lai risinātu norēķinu strīdus par vienumiem, kas iegādāti Chrome interneta veikalā.

Piezīme. Ja savā Google Payments kontā pamanāt maksu, ko neesat apstiprinājis, vai uzskatāt, ka jūsu konts ir uzlauzts, lūdzu, ziņojiet par ļaunprātīgu izmantošanu.