Inštalácia a správa aplikácií

Aplikácie môžete nainštalovať z Internetového obchodu Chrome. Po ich inštalácii môžete skontrolovať, čo ste nainštalovali a podľa potreby aplikácie odstrániť.

Poznámka: Niektoré aplikácie v Internetovom obchode Chrome sú podporované iba na Chromebookoch a nefungujú v systémoch Windows, Mac ani Linux.

Inštalácia a odinštalovanie aplikácií

Inštalácia aplikácie
 1. Prejdite do Internetového obchodu Chrome.
 2. Vyhľadajte a vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Kliknite na Pridať do Chromu, prípadne ak ide o platenú aplikáciu, kliknite na Kúpiť.

Poznámka: Ak inštalujete aplikáciu v práci alebo škole, niektoré aplikácie môžu byť zablokované. Ďalšie informácie o používaní spravovaného zariadenia

Inštalácia aplikácie pomocou telefónu

Pomocou telefónu môžete vzdialene inštalovať bezplatné aplikácie do počítača:

 1. Ak ste to ešte neurobili, prihláste sa do Chromu.
 2. V okne Chromu nájdite požadovanú aplikáciu prehliadaním webu.
 3. Klepnite na možnosť Pridať na pracovnú plochu.
 4. V zobrazenom okne klepnite na položku Pridať na pracovnú plochu.

Pri nasledujúcom spustení Chromu na počítači sa zobrazí upozornenie, že bola vzdialene nainštalovaná aplikácia. V niektorých prípadoch sa zobrazia aj povolenia vyžadované aplikáciou. Ak chcete udeliť povolenia a používať aplikáciu, kliknite na možnosť Povoliť aplikáciu.

Inštalácia aplikácie z webu vývojára
 1. Prejdite na webové stránky vývojára a nainštalujte si požadovanú aplikáciu kliknutím na možnosť Pridať do Chromu.
 2. Prečítajte si povolenia a prijmite ich.
 3. Otvorte novú kartu a dokončite inštaláciu.
Odinštalovanie aplikácie

Ak chcete odstrániť aplikáciu z Chromu:

 1. Na novej karte prejdite na chrome://apps.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na požadovanú aplikáciu a vyberte Odstrániť z Chromu.
 3. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete aplikáciu odstrániť. Kliknite na Odstrániť.

Správa aplikácií v Chrome

Vytvorenie odkazov na aplikácie

Ak používate zariadenie so systémom Windows alebo Linux, prípadne Mac, môžete si vytvoriť odkazy, ktoré vám umožnia rýchlejšie otvárať aplikácie. Tieto odkazy môžete umiestniť na pracovnú plochu alebo do ponúk.
 1. Na novej karte prejdite na chrome://apps.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu, pre ktorú chcete vytvoriť odkaz.
 3. Vyberte Vytvoriť odkaz.
 4. Vyberte umiestnenie odkazu v počítači.
 5. Kliknite na Vytvoriť.

Spúšťanie aplikácií pri prihlásení

Môžete nastaviť, aby sa aplikácie spúšťali automaticky pri prihlásení sa do Macu alebo systému Windows či Linux.
 1. Prejdite na chrome://apps.
 2. Ak chcete otvoriť ponuku, kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľnú aplikáciu, napríklad Mapy Google. 
 3. Vyberte Spustiť aplikáciu pri prihlásení.
Tip: Ak chcete túto funkciu vypnúť, kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom a zrušte výber možnosti Spustiť aplikáciu pri prihlásení.

Sledovanie aplikácií

Ak chcete nájsť zoznam nainštalovaných aplikácií:
 1. Prejdite do Internetového obchodu Chrome.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na Nastavenia Settings icon.
 3. Kliknite na Vaše aplikácie.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false