Các vấn đề về hiển thị trang web

Sự cốMô tả
"Ôi, hỏng!" Thông báo "Ôi, hỏng!" sẽ hiển thị nếu trang web gặp sự cố không mong muốn.
"Đang phân giải proxy" Nếu Google Chrome có vẻ mất nhiều thời gian để tải trang web hoặc tìm kiếm, bạn có thể định cấu hình Google Chrome để truy cập trang qua proxy web. Kiểm tra xem thông báo "Đang phân giải proxy" có xuất hiện ở góc dưới bên trái của cửa sổ trình duyệt hay không.
"Plugin sau đã gặp sự cố..." Plugin được sử dụng bởi trang bạn đang truy cập đã không phản hồi hoặc đã đóng một cách đột ngột.
"Có thể đây không phải là trang web mà bạn đang tìm!" Khi bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại được bật, cảnh báo này chỉ ra URL được liệt kê trong chứng chỉ của trang web không khớp với URL thực của trang web.
"Trang web này không khả dụng" (Lỗi mạng 2, 101, 102, 104 và 105) Thông báo này hiển thị khi Google Chrome không thể tìm thấy và tải trang web được yêu cầu.
Hỗ trợ dành cho nhà phát triển và quản trị viên web Xem phần tìm hiểu thêm để biết thêm thông tin về Google Chrome dành cho nhà phát triển và quản trị viên web.
Chỉ báo EV-SSL không được hiển thị Khi một trang web sử dụng chứng chỉ SSL xác thực mở rộng (EV-SSL), tên tổ chức xuất hiện trong thanh địa chỉ ngay phía bên phải của biểu tượng khóa biểu tượng cảnh báo. Nếu bạn không thấy tên tổ chức hiển thị ở cuối thanh địa chỉ, hãy đảm bảo trình duyệt được đặt để kiểm tra việc thu hồi chứng chỉ máy chủ.
Hình ảnh không hiển thị chính xác Trình điều khiển cạc đồ họa lỗi thời có thể khiến hình ảnh web, bao gồm nội dung 3D và video chạy chậm hoặc hoàn toàn không chạy.
Nội dung trang không hiển thị chính xác Nếu bạn nhận thấy rằng nội dung trang hiển thị không chính xác, chẳng hạn như các liên kết hoặc hình ảnh của trang căn chỉnh về bên trái và thiếu nội dung hoặc nếu bạn đột nhiên không thể xem hoặc đăng nhập vào trang web, hãy thử xóa bộ nhớ cache và các dữ liệu duyệt web khác.
Trang web không mở hoặc tải Nhiều lý do có thể ngăn trang web tải nhanh trong Google Chrome. Đầu tiên, hãy kiểm tra xem liệu sự cố tải trang đó có phải chỉ xảy ra với Google Chrome hay không bằng cách mở cùng trang đó trong các trình duyệt khác trên máy tính của bạn, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox.
Thử từ khóa của bạn trên Google Web Search.