ปัญหาการติดตั้งและอัปเดต

หากคุณมีปัญหาในการดาวน์โหลดหรือติดตั้ง Chrome และคุณเห็นข้อผิดพลาดเมื่อดำเนินการดังกล่าว โปรดหาข้อผิดพลาดนั้นในตารางด้านล่าง และคลิกลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาคำอธิบาย
"การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้ได้" ในช่อง "เกี่ยวกับ Google Chrome" ของ Google Chrome คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดขณะพยายามตรวจสอบการอัปเดต
ไม่สามารถอัปเดต Google Chrome บน Mac เมื่อคุณตรวจสอบการอัปเดตสำหรับ Google Chrome บน Mac ของคุณ คุณอาจพบกับข้อความข้อผิดพลาดเฉพาะบางอย่าง ซึ่งจะเกิดขึ้นหากกลไกของ Mac ที่ตรวจสอบการอัปเดตของแอปพลิเคชัน หรือที่รู้จักกันว่า Keystone ทำงานได้ไม่สมบูรณ์
ข้อผิดพลาด 1f โปรแกรมติดตั้งพยายามติดตั้ง Google Chrome เวอร์ชันเดียวกับที่กำลังใช้งานอยู่ในตอนนี้
ข้อผิดพลาด 7 ข้อผิดพลาดมักจะเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับโฟลเดอร์ชื่อ Application ในคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
ข้อผิดพลาด 8 มีปัญหาเกิดขึ้นในการติดตั้ง Google Chrome เป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณปิดกั้นการติดตั้งโปรแกรมไว้
ข้อผิดพลาด 9 ขณะนี้ Google Chrome ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณ
ข้อผิดพลาด 10 มีปัญหาเกิดขึ้นในการติดตั้ง Google Chrome
ข้อผิดพลาด 11 ส่วนประกอบของ Windows ที่ชื่อ "expand.exe" หายไปทำให้ไม่สามารถติดตั้ง·Google Chrome ได้
ข้อผิดพลาด 12 ไม่สามารถเปิดโปรแกรมติดตั้ง Google Chrome ได้
ข้อผิดพลาด 13 มีปัญหาเกิดขึ้นในการติดตั้ง Google Chrome เป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณปิดกั้นการติดตั้งโปรแกรมไว้
ข้อผิดพลาด 101 ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมติดตั้ง Google Chrome ไม่สามารถสร้างไดเรกทอรีชั่วคราวบนเครื่องของคุณในระหว่างการติดตั้งได้
ข้อผิดพลาด 102 และ 103 ส่วนประกอบของ Windows ที่ชื่อ "expand.exe" หายไปทำให้ไม่สามารถติดตั้ง·Google Chrome ได้
ลองใช้คำหลักของคุณใน Google ค้นเว็บ