Споделяне на страници посредством QR код

Можете да създадете QR код (код за бърза реакция), за да споделите страница от Chrome с други хора.

На Chromebook:
 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Отворете страницата, която искате да споделите.
 3. Кликнете върху адресната лента в горната част.
 4. Кликнете върху иконата за QR код .
 5. Можете да изберете:
  • да копирате връзката към QR кода;
  • да сканирате QR кода с камерата на друго устройство;
  • да изтеглите QR кода.

На компютри с Linux, Windows или macOS:

 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Отворете страницата, която искате да споделите.
 3. Кликнете върху адресната лента в горната част.
  • На компютри с Linux: Кликнете върху „Споделяне“  и след това иконата за QR код .
  • На компютри с Windows: Кликнете върху „Споделяне“  и след това иконата за QR код .
  • На компютри Mac: Кликнете върху „Споделяне“  и след това иконата за QR код .
 4. Можете да изберете:
  • да копирате връзката към QR кода;
  • да сканирате QR кода с камерата на друго устройство;
  • да изтеглите QR кода.

Наименованието QR Code (QR код или код за бърза реакция) представлява регистрирана запазена марка на Denso Wave Incorporated в Япония и други държави.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
237
false