Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Mở tab, cửa sổ và tệp

Bạn có thể xem các trang web hoặc các tệp khác nhau bằng cách sử dụng tab và cửa sổ trong Google Chrome.

Mở tab mới

  • Ở phía trên cùng của cửa sổ Google Chrome, cạnh tab cuối cùng, nhấp vào Tab mới tab mới.
  • Để mở một liên kết trong tab mới, nhấn Ctrl (Windows và Linux) hoặc (Mac) trên bàn phím trong khi bạn nhấp vào liên kết. Các tab có liên quan được nhóm lại.
  • Để mở cùng một trang web trong nhiều tab, nhấp chuột phải vào tab có trang web đó rồi chọn Bản sao.
  • Thử các phím tắt sau: Ctrl + T (Windows và Linux); ⌘ + T (Mac).
  • Để mở lại tab đã đóng gần đây, nhấn Ctrl + Shift + T (Windows và Linux); ⌘ + Shift + T (Mac).

Khi bạn mở một tab mới, hình ảnh của các trang web bạn thường xuyên truy cập sẽ xuất hiện dưới hộp tìm kiếm. Để truy cập một trang web, nhấp vào hình thu nhỏ.

Để xóa trang web được truy cập nhiều nhất, hãy trỏ đến hình thu nhỏ. Ở phía trên cùng bên phải của hình thu nhỏ, nhấp vào Xóa Xóa.

Mở cửa sổ mới

  • Thử các phím tắt sau: Ctrl + N (Windows và Linux); ⌘ + N (Mac).
  • Để mở tab trong cửa sổ mới, kéo tab ra ngoài cửa sổ Google Chrome.

Mở tệp

  • Từ màn hình hoặc thư mục trên máy tính, kéo tệp vào tab Google Chrome. Con trỏ sẽ hiển thị Thêm Thêm nếu tác vụ thành công.
  • Trong thanh địa chỉ, hãy nhập vị trí tệp (còn được gọi là đường dẫn), sau đó nhấn Enter.
  • Thử các phím tắt sau: Ctrl + O (Windows và Linux); ⌘ + O (Mac).

Các liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?