Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Magbukas ng mga tab, window at file

Maaari kang tumingin sa iba't ibang webpage o file gamit ang mga tab at window sa Google Chrome.

Magbukas ng bagong tab

  • Sa itaas ng iyong window ng Google Chrome, sa tabi ng huling tab, i-click ang Bagong tab bagong tab.
  • Upang magbukas ng link sa isang bagong tab, pindutin ang Ctrl (Windows at Linux) o (Mac) sa iyong keyboard habang kini-click ang link. Pinagpapangkat-pangkat ang magkakaugnay na tab.
  • Upang buksan ang iisang webpage sa maraming tab, i-right click ang tab sa webpage at piliin ang I-duplicate.
  • Subukan ang mga keyboard shortcut na ito: Ctrl + T (Windows at Linux); ⌘ + T (Mac).
  • Upang muling buksan ang isang tab na kakasara lang, pindutin ang Ctrl + Shift + T (Windows at Linux); ⌘ + Shift + T (Mac).

Kapag binuksan mo ang isang bagong tab, lalabas ang mga larawan ng mga website na madalas mong binibisita sa ilalim ng box para sa paghahanap. Upang bisitahin ang isang site, i-click ang thumbnail.

Upang alisin ang pinakamadalas bisitahing site, itapat ang cursor sa thumbnail. Sa kanang bahagi sa itaas ng thumbnail, i-click ang Alisin Alisin.

Magbukas ng bagong window

  • Subukan ang mga keyboard shortcut na ito: Ctrl + N (Windows at Linux); ⌘ + N (Mac).
  • Upang magbukas ng tab sa isang bagong window, i-drag ang tab palabas ng window ng Google Chrome.

Magbukas ng file

  • Mula sa desktop o folder ng iyong computer, i-drag ang file sa tab ng Google Chrome. Kung nagtagumpay ang pagkilos, lalabas sa iyong cursor ang Idagdag Magdagdag.
  • Sa address bar, i-type ang lokasyon ng file (na kilala rin bilang path nito), pagkatapos ay pindutin ang Enter.
  • Subukan ang mga keyboard shortcut na ito: Ctrl + O (Windows at Linux); ⌘ + O (Mac).

Mga kaugnay na link