Cảnh báo lừa đảo và phần mềm độc hại

Google Chrome sẽ cảnh báo cho bạn nếu trang web bạn đang cố truy cập bị nghi ngờ là trang web lừa đảo hoặc phần mềm độc hại.

Bảo vệ chống lừa đảo và phần mềm độc hại

Khi tính năng phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại được bật, bạn có thể thấy thông báo sau:

  • Trang web phía trước chứa phần mềm độc hại - Trang web bạn đang cố truy cập có thể cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của bạn.
  • Nguy hiểm: Phần mềm độc hại phía trước! - Trang web bạn đang cố truy cập có thể có phần mềm độc hại.
  • Trang web lừa đảo phía trước - Trang web bạn đang cố truy cập bị nghi ngờ là trang web lừa đảo.
  • Trang web phía trước chứa chương trình có hại - Trang web bạn đang cố truy cập có thể lừa bạn cài đặt chương trình gây hại cho trải nghiệm duyệt web của bạn.

Cách tắt tính năng bảo vệ chống lừa đảo và phần mềm độc hại

Các bước sau sẽ tắt cảnh báo lừa đảo và phần mềm độc hại cũng như cảnh báo tải xuống. Bạn và thiết bị của bạn sẽ không được bảo vệ khỏi các trang web nguy hiểm cho tới khi bạn bật lại tính năng này. Hầu hết người dùng không tắt tính năng bảo vệ này.

  1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong "Bảo mật", bỏ chọn hộp "Bảo vệ bạn và thiết bị của bạn khỏi các trang web nguy hiểm".

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể định cấu hình phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook được quản lý

Tìm hiểu thêm về lừa đảo và phần mềm độc hại

Lừa đảo là khi người nào đó cố lừa bạn chia sẻ thông tin thường qua trang web giả mạo. Phần mềm độc hại đề cập đến phần mềm có hại hoặc không mong muốn được cài đặt trên máy tính của bạn mà bạn không biết. Tìm hiểu cách chặn cửa sổ bật lên hoặc thay đổi không mong muốn đối với cài đặt Chrome.

Để bảo vệ bạn khỏi các trang web nguy hiểm, Google sẽ duy trì danh sách các trang web có thể khiến bạn gặp rủi ro với phần mềm độc hại hoặc lừa đảo trực tuyến. Google cũng phân tích nội dung trang web và cảnh báo cho bạn nếu trang web đó dường như nguy hiểm. Tìm hiểu thêm về Duyệt web an toàn của Google.

Nhà phát triển phần mềm: Nếu bạn là nhà xuất bản phần mềm và tệp nhị phân của bạn bị Chrome gắn cờ, hãy tìm hiểu cách giải quyết sự cố phần mềm độc hại liên quan tới tài nguyên đã tải xuống của bạn.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?