Quản lý cảnh báo về các trang web không an toàn

Bạn sẽ thấy một cảnh báo nếu nội dung mà bạn đang định xem là nguy hiểm hoặc lừa đảo. Các trang web này thường được gọi là trang web "lừa đảo" hoặc "phần mềm độc hại".

Nhận cảnh báo về nội dung nguy hiểm và lừa đảo

Tính năng phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại được bật theo mặc định. Khi bật tính năng này, bạn có thể thấy các thông báo sau. Nếu thấy một trong những thông báo này thì bạn không nên truy cập trang web đó.

 • Trang web bạn sắp truy cập chứa phần mềm độc hại: Trang web bạn đang cố gắng truy cập có thể tìm cách cài đặt phần mềm xấu, được gọi là phần mềm độc hại, trên máy tính của bạn.
 • Bạn sắp truy cập trang web lừa đảo: Trang web bạn đang cố gắng truy cập có thể là trang web lừa đảo.
 • Trang web bạn sắp truy cập chứa chương trình độc hại: Trang web bạn đang cố gắng truy cập có thể tìm cách lừa bạn cài đặt các chương trình gây ra sự cố khi bạn duyệt web trực tuyến.
 • Trang này đang cố gắng tải tập lệnh từ các nguồn chưa được xác thực: Trang web bạn đang truy cập không an toàn.

Thận trọng khi tải xuống: Một số trang web tìm cách lừa bạn tải phần mềm độc hại xuống bằng cách thông báo rằng thiết bị của bạn có vi-rút. Hãy thận trọng để không tải bất kỳ phần mềm có hại nào xuống.

Xem các trang web, nội dung và các bản tải xuống không an toàn

Bạn có thể truy cập vào một trang hoặc truy cập vào một tệp đã tải xuống đang hiển thị cảnh báo. Tuy nhiên, bạn không nên làm việc này.

Cách truy cập vào một trang không an toàn:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Trên trang mà bạn nhìn thấy cảnh báo, hãy nhấp vào Chi tiết.
 3. Nhấp vào Truy cập vào trang web không an toàn này.
 4. Trang sẽ tải.

Khi bạn truy cập vào một trang web không an toàn, Chrome sẽ cố gắng xóa nội dung không an toàn khỏi trang.

Cách xem toàn bộ trang:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Trên trang web lừa đảo, ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Nội dung bị chặn Nội dung bị chặn.
 3. Trong cảnh báo, nhấp vào Tải toàn bộ trang web.
 4. Trang sẽ tải.

Nếu lỗi liên quan đến tập lệnh thì bạn có thể xem toàn bộ trang bằng cách nhấp vào Tải tập lệnh không an toàn.

Cách tải một tệp không an toàn xuống:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tải xuống.
 3. Tìm tệp bạn muốn tải xuống.
 4. Nhấp vào Khôi phục tệp độc hại.

Tắt cảnh báo về các trang web nguy hiểm và lừa đảo

Nếu không muốn bị cảnh báo về nội dung không an toàn, bạn có thể tắt các thông báo trang web lừa đảo và nguy hiểm. Thao tác này cũng sẽ tắt cảnh báo tải xuống.

Chúng tôi không khuyến nghị bạn tắt các thông báo.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong " Quyền riêng tư và bảo mật", tắt Bảo vệ bạn và thiết bị của bạn khỏi trang web nguy hiểm.

Ý nghĩa của các cảnh báo về nội dung nguy hiểm và lừa đảo

 • Các trang web lừa đảo (còn gọi là các trang web "lừa đảo trực tuyến" hoặc "kỹ thuật lừa đảo qua mạng") tìm cách lừa bạn làm điều gì đó nguy hiểm trực tuyến, chẳng hạn như tiết lộ mật khẩu hoặc thông tin cá nhân, thường là thông qua một trang web giả mạo.
 • Các trang web nguy hiểm (còn gọi là trang web chứa "phần mềm độc hại" hay "phần mềm không mong muốn") có thể gây hại cho máy tính của bạn hoặc có thể gây ra sự cố khi bạn đang duyệt web trực tuyến. Hãy tìm hiểu cách xóa sạch các quảng cáo, cửa sổ bật lên và phần mềm độc hại không mong muốn khỏi Chrome.
 • Duyệt web an toàn của Google: Để bảo vệ bạn khỏi các trang web nguy hiểm, Google duy trì danh sách các trang web có thể khiến bạn gặp rủi ro vì phần mềm độc hại hoặc lừa đảo. Google cũng phân tích các trang web và cảnh báo bạn nếu trang web đó có vẻ nguy hiểm. Hãy tìm hiểu thêm về Duyệt web an toàn của Google.
 • Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể thiết lập tính năng phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook thông qua cơ quan hoặc trường học.

Trang web hoặc phần mềm của tôi bị đánh dấu nguy hiểm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?