Cảnh báo về lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại

Google Chrome sẽ cảnh báo cho bạn nếu trang web bạn đang cố truy cập bị nghi ngờ là trang web lừa đảo trực tuyến hoặc phần mềm độc hại, bằng cách sử dụng công nghệ Duyệt web an toàn của Google.

Cảnh báo

Khi tính năng phát hiện lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại được bật, bạn có thể thấy thông báo bên dưới:

Thông báo Ý nghĩa
Trang web sắp truy cập chứa phần mềm độc hại! Trang web bạn đang cố truy cập có thể cài đặt phần mềm độc hại lên máy tính của bạn.
Nguy hiểm: Có phần mềm độc hại! Trang web bạn đang cố truy cập có thể có phần mềm độc hại.
Có trang web lừa đảo trực tuyến được báo cáo! Trang web mà bạn đang cố truy cập bị nghi ngờ là trang web lừa đảo trực tuyến.

Tắt tính năng phát hiện lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao và tìm phần "Bảo mật".
  4. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Bật tính năng bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại". Lưu ý: Khi bạn tắt những cảnh báo này, bạn cũng sẽ tắt cảnh báo về tải xuống không phổ biến và phần mềm độc hại khác.

Lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại là gì?

Lừa đảo trực tuyến là khi ai đó cố lừa bạn chia sẻ thông tin, thường qua một trang web giả mạo. Phần mềm độc hại là phần mềm gây hại được cài đặt trên máy tính mà bạn không biết.

Để biết thêm hướng dẫn về cách giữ an toàn cho gia đình bạn khi duyệt web, hãy đọc Mẹo an toàn trực tuyến của Google. Tìm hiểu về các cài đặt bảo mật khác và các công nghệ bổ sung, chẳng hạn như hộp cát và tự động cập nhật mà Google Chrome sử dụng để giúp bạn duyệt web an toàn.

Duyệt web an toàn hoạt động như thế nào?

Để bảo vệ bạn khỏi các trang web nguy hiểm, Google sẽ duy trì danh sách các trang web có thể khiến bạn gặp rủi ro với phần mềm độc hại hoặc lừa đảo trực tuyến.

Google cũng phân tích nội dung trang web và cảnh báo cho bạn nếu trang web đó dường như nguy hiểm.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể định cấu hình phát hiện lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về việc sử dụng Chromebook được quản lý

Nếu nhà xuất bản phần mềm và bản nhị phân của bạn bị Chrome gắn cờ, hãy tìm hiểu cách giải quyết các sự cố về phần mềm độc hại liên quan đến tài nguyên đã tải xuống của bạn.