Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quản lý cảnh báo lừa đảo và phần mềm độc hại

Google Chrome sẽ cho bạn biết nếu trang web bạn đang cố truy cập bị nghi ngờ là lừa đảo hoặc có phần mềm độc hại.

Tìm hiểu ý nghĩa của cảnh báo lừa đảo và phần mềm độc hại

Khi tính năng phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại bật, bạn có thể thấy thông báo sau:

  • Trang web phía trước chứa phần mềm độc hại!: Trang web bạn đang cố truy cập có thể tìm cách cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của bạn.
  • Nguy hiểm: Phần mềm độc hại phía trước!: Trang web bạn đang cố truy cập có thể có phần mềm độc hại.
  • Trang web lừa đảo phía trước: Trang web bạn đang cố truy cập bị nghi ngờ là trang web lừa đảo.
  • Trang web phía trước chứa các chương trình có hại: Trang web bạn đang cố truy cập có thể tìm cách lừa đảo bạn cài đặt các chương trình gây hại cho trải nghiệm duyệt web của bạn.

Cảnh báo của bạn không được liệt kê ở trên? Một số phần mềm độc hại thông minh tìm cách lừa bạn tải xuống phần mềm không mong muốn bằng cách cho bạn biết rằng bạn có phần mềm độc hại. Hãy thận trọng không tải xuống bất kỳ chương trình có hại nào.

Tắt cảnh báo lừa đảo và phần mềm độc hại

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tắt cảnh báo lừa đảo và phần mềm độc hại để tải xuống tệp từ một nguồn không rõ ràng nhưng đáng tin cậy. Bạn có thể tắt các cảnh báo này mặc dù chúng tôi không khuyên bạn làm như vậy. Thao tác này cũng tắt cảnh báo tải xuống.

  1. Mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
  3. Nhấp vào Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong "Bảo mật", bỏ chọn hộp "Bảo vệ bạn và thiết bị của bạn khỏi các trang web nguy hiểm".

Tìm hiểu thêm về lừa đảo và phần mềm độc hại

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?