Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Quản lý cảnh báo về các trang web không an toàn

Bạn sẽ thấy một cảnh báo nếu nội dung mà bạn đang định xem là nguy hiểm hoặc lừa đảo. Các trang web này thường được gọi là trang web "lừa đảo" hoặc "phần mềm độc hại".

Nhận cảnh báo về nội dung nguy hiểm và lừa đảo

Tính năng phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại được bật theo mặc định. Khi bật tính năng này, bạn có thể thấy các thông báo sau. Nếu thấy một trong những thông báo này thì bạn không nên truy cập trang web đó.

 • Trang web bạn sắp truy cập chứa phần mềm độc hại: Trang web bạn đang cố truy cập có thể tìm cách cài đặt phần mềm xấu, được gọi là phần mềm độc hại, trên máy tính của bạn.
 • Bạn sắp truy cập trang web lừa đảo: Trang web bạn đang cố truy cập có thể là một trang web lừa đảo.
 • Trang web sắp truy cập chứa chương trình độc hại: Trang web bạn đang cố truy cập có thể tìm cách lừa bạn cài đặt các chương trình gây ra sự cố khi bạn đang duyệt web trực tuyến.
 • Trang này đang cố gắng tải tập lệnh từ các nguồn chưa được xác thực: Trang web mà bạn đang truy cập không an toàn.

Thận trọng khi tải xuống: Một số trang web tìm cách lừa bạn tải xuống phần mềm có hại bằng cách thông báo cho bạn rằng thiết bị của bạn có vi-rút. Hãy thận trọng để không tải xuống bất kỳ phần mềm có hại nào.

Xem các trang web, nội dung và các bản tải xuống không an toàn

Bạn có thể truy cập một trang hoặc truy cập một tệp được tải xuống đang hiển thị cảnh báo. Điều này không được khuyến nghị.

Truy cập một trang không an toàn

 1. Trên trang mà bạn nhìn thấy cảnh báo, nhấp vào Chi tiết.
 2. Nhấp vào Truy cập trang web không an toàn này.
 3. Trang sẽ tải.

Khi bạn truy cập một trang web lừa đảo, Chrome sẽ cố gắng xóa nội dung không an toàn khỏi trang.

Cách xem toàn bộ trang:

 1. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Nội dung bị chặn Nội dung bị chặn.
 2. Trong thông báo, nhấp vào Tải toàn bộ trang web.
 3. Trang sẽ tải.

Nếu lỗi liên quan đến tập lệnh thì bạn có thể xem toàn bộ trang bằng cách nhấp vào Tải tập lệnh không an toàn.

Tải một tệp không an toàn xuống như sau

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Tải xuống.
 2. Tìm tệp bạn muốn tải xuống.
 3. Nhấp vào Khôi phục tệp độc hại.

Tắt cảnh báo về các trang web nguy hiểm và lừa đảo

Nếu không muốn bị cảnh báo về nội dung không an toàn, bạn có thể tắt các thông báo trang web lừa đảo và nguy hiểm. Thao tác này cũng sẽ tắt cảnh báo tải xuống.

Chúng tôi không khuyến nghị bạn tắt các thông báo.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong " Quyền riêng tư và bảo mật", tắt Bảo vệ bạn và thiết bị của bạn khỏi trang web nguy hiểm.

Ý nghĩa của các cảnh báo về nội dung nguy hiểm và lừa đảo

 • Các trang web lừa đảo (còn được gọi là các trang web "lừa đảo trực tuyến" hoặc "kỹ thuật lừa đảo qua mạng") tìm cách lừa bạn làm điều gì đó nguy hiểm trực tuyến, chẳng hạn như tiết lộ mật khẩu hoặc thông tin cá nhân, thường là thông qua một trang web giả mạo.
 • Các trang web nguy hiểm (còn được gọi là trang web có chứa "phần mềm độc hại" hay "phần mềm không mong muốn") có thể gây hại cho máy tính của bạn hoặc có thể gây ra sự cố khi bạn đang duyệt web trực tuyến. Tìm hiểu cách xóa sạch các quảng cáo, cửa sổ bật lên và phần mềm độc hại không mong muốn khỏi Chrome.
 • Duyệt web an toàn của Google: Để bảo vệ bạn khỏi các trang web nguy hiểm, Google duy trì danh sách các trang web có thể khiến bạn gặp rủi ro với phần mềm độc hại hoặc lừa đảo. Google cũng phân tích các trang web và cảnh báo bạn nếu trang web đó có vẻ nguy hiểm. Tìm hiểu thêm về Duyệt web an toàn của Google.
 • Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể thiết lập tính năng phát hiện lừa đảo và phần mềm độc hại cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook thông qua cơ quan hoặc trường học.

Trang web hoặc phần mềm của tôi bị đánh dấu nguy hiểm

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?