Upravljanje upozorenjima o nesigurnim web-lokacijama

Vidjet ćete upozorenje ako je sadržaj koji pokušavate otvoriti opasan ili obmanjujući. Te se web-lokacije često nazivaju i web-lokacijama za krađu identiteta ili za širenje zlonamjernog softvera.

Primanje upozorenja o opasnom i obmanjujućem sadržaju

Otkrivanje krađe identiteta i zlonamjernog softvera uključeno je prema zadanim postavkama. Kada je ono uključeno, mogu vam se prikazivati sljedeće poruke. Ako vidite neku od tih poruka, preporučujemo da ne posjećujete tu web-lokaciju.

 • Web-lokacija pred vama sadrži zlonamjerni softver: web-lokacija koju pokušavate otvoriti može pokušati instalirati loš, odnosno zlonamjerni softver na vaše računalo.
 • Pred vama je obmanjujuća web-lokacija: web-lokacija koju pokušavate otvoriti može biti web-lokacija za krađu identiteta.
 • Sljedeća web-lokacija sadrži štetne programe: web-lokacija koju pokušavate otvoriti može vas pokušati navesti da instalirate programe koji vam mogu prouzročiti probleme pri pregledavanju weba.
 • Ta stranica pokušava učitati skripte iz neprovjerenih izvora: web-lokacija koju pokušavate posjetiti nije sigurna.

Preuzmite s oprezom: neke web-lokacije pokušavaju vas navesti da preuzmete štetni softver tako što vas upozoravaju da imate virus. Pazite da ne biste preuzeli neki štetni softver.

Prikaz nesigurnih web-lokacija, sadržaja i preuzimanja

Možete otvoriti stranicu ili pristupiti datoteci preuzimanja za koje se prikazuje upozorenje, no to se ne preporučuje.

Otvaranje nesigurne stranice

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Na stranici na kojoj se prikazuje upozorenje kliknite Pojedinosti.
 3. Kliknite Posjeti nesigurnu web-lokaciju.
 4. Stranica će se učitati.

Kada otvorite neku nesigurnu web-lokaciju, Chrome će pokušati ukloniti nesiguran sadržaj sa stranice.

Da biste pregledali čitavu stranicu:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Na obmanjujućoj web-lokaciji, desno od adresne trake, kliknite Sadržaj je blokiran Sadržaj je blokiran.
 3. U upozorenju kliknite Učitaj punu stranicu.
 4. Stranica će se učitati.

Ako se u pogrešci navodi skripta, možete pregledati cijelu stranicu tako što ćete kliknuti Učitaj nesigurnu skriptu.

Preuzimanje nesigurne datoteke

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Preuzimanja.
 3. Pronađite datoteku koju želite preuzeti.
 4. Kliknite Oporavi zlonamjernu datoteku.

Isključivanje upozorenja o opasnim i obmanjujućim web-lokacijama

Ako ne želite primati upozorenja o nesigurnom sadržaju, možete isključiti upozorenja o obmanjujućim i opasnim web-lokacijama. Time će se isključiti i upozorenja o preuzimanjima.

Ne preporučujemo isključivanje upozorenja.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri dnu kliknite Napredno.
 4. U odjeljku "Privatnost i sigurnost" isključite Zaštitite sebe i svoj uređaj od opasnih web-lokacija.

Značenje upozorenja o opasnom i obmanjujućem sadržaju

 • Obmanjujuće web-lokacije (poznate i kao web-lokacije za krađu identiteta ili društveni inženjering) pokušavaju vas navesti da napravite nešto opasno na webu, na primjer da otkrijete svoje zaporke ili osobne podatke, najčešće putem neke lažne web-lokacije.
 • Opasne web-lokacije (poznate i kao web-lokacije za širenje zlonamjernog ili neželjenog softvera) mogu oštetiti vaše računalo ili mogu uzrokovati probleme pri pregledavanju weba. Saznajte kako očistiti Chrome od neželjenih oglasa, skočnih prozora i zlonamjernog softvera.
 • Google sigurno pregledavanje: da bi vas zaštitio od opasnih web-lokacija, Google održava popis web-lokacija koje vas mogu izložiti opasnostima zlonamjernog softvera i krađe identiteta. Google također analizira web-lokacije i upozorava vas ako se web-lokacija čini opasnom. Saznajte više o Google sigurnom pregledavanju.
 • Upotrebljavate li Chromebook na poslu ili u školi? Mrežni administrator može postaviti otkrivanje krađe identiteta i zlonamjernog softvera, a u tom slučaju nećete moći sami promijeniti tu postavku. Saznajte više o upotrebi Chromebooka dobivenog na poslu ili u školi.

Moja web-lokacija ili softver označeni su kao opasni