„Certyfikat bezpieczeństwa tej witryny nie jest zaufany!”

Google Chrome wyświetla to ostrzeżenie, jeśli certyfikat bezpieczeństwa witryny nie został stworzony przez jedną z uznawanych firm zewnętrznych.

Dodatkowe informacje

Podczas połączenia z witryną, która do przesyłu danych wykorzystuje protokół SSL, serwer udostępniający witrynę przedstawia przeglądarce Google Chrome (i innym przeglądarkom) certyfikat potwierdzający tożsamość witryny. Certyfikat zawiera różne informacje, w tym adres witryny, które są poświadczone przez znaną przeglądarce zaufaną firmę zewnętrzną. Sprawdzając, czy adres w certyfikacie pasuje do adresu witryny, można się upewnić, że nawiązywane jest połączenie z witryną wymienioną w certyfikacie, a nie z podmiotem podszywającym się pod nią.

Przyczyny wyświetlenia alertu

Firma zewnętrzna, która wystawiła certyfikat otwieranej witryny, nie została rozpoznana przez przeglądarkę. Każdy może sobie utworzyć certyfikat z adresem dowolnej witryny. Certyfikat witryny musi pochodzić od zaufanej firmy, aby przeglądarka Google Chrome mogła potwierdzić, że nawiązywane jest połączenie z właściwą witryną.

Jeśli masz absolutną pewność, że otwierana witryna jest godna zaufania, możesz ją otworzyć poprzez kliknięcie opcji Mimo to kontynuuj. Zazwyczaj lepiej zachować ostrożność i kliknąć Wstecz do bezpiecznej strony, aby powrócić do ostatnio wyświetlanej strony.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
  • Zupełnie nieprzydatny
  • Niezbyt przydatny
  • Trochę przydatny
  • Bardzo przydatny
  • Niezwykle przydatny