การค้นหาใช้เวลานาน และฉันยังคงเห็นข้อความ "กำลังแก้ปัญหาพร็อกซี" อยู่

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อพร็อกซีของคุณถูกตั้งค่าเป็น "ตรวจหาอัตโนมัติ" หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ (สำหรับ Windows):

  1. ไปที่เมนู Chrome Chrome menu
  2. เลือก การตั้งค่า
  3. คลิก แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
  4. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี
  5. คลิก การตั้งค่า LAN
  6. ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ตรวจหาอัตโนมัติ"
  7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์