چگونه «حالت ناشناس» Chrome مرورتان را خصوصی نگه می‌دارد

«حالت ناشناس» می‌تواند کمک کند مرورتان برای افراد دیگری که به‌طور مشترک از دستگاهتان استفاده می‌کنند خصوصی نگه داشته شود.

نحوه عملکرد حالت ناشناس

وقتی اولین «پنجره ناشناس» را باز می‌کنید، جلسه مرور ناشناس جدیدی ایجاد می‌کنید. هر «پنجره ناشناسی» که بعد از آن باز می‌کنید بخشی از همان جلسه است. می‌توانید آن «جلسه ناشناس» را با بستن همه «پنجره‌های ناشناس» به پایان برسانید.

در «حالت ناشناس»، هیچ‌کدام از سوابق مرور، کوکی‌ها و داده‌های سایت، یا اطلاعاتی که در فرم‌ها وارد کرده‌اید در دستگاهتان ذخیره نمی‌شود. این یعنی فعالیت شما در سابقه مرور Chrome نشان داده نمی‌شود، بنابراین افراد دیگری نیز که از دستگاهتان استفاده می‌کنند فعالیت شما را نخواهند دید. وب‌سایت‌ها شما را به‌عنوان کاربر جدید خواهند دید و تا زمانی‌که به سیستم وارد نشوید شما را نمی‌شناسند.

اگر در «حالت ناشناس» در Chrome مرور کنید، به‌طور پیش‌فرض به سیستم هیچ حساب یا سایتی وارد نشده‌اید.

ممکن است محل تحصیل، رسانندۀ خدمات اینترنتی، یا نرم‌افزارهای ردیابی مورداستفاده والدین بتوانند فعالیت شما را ببینند. می‌توانید ببینید مرورگر Chrome شما مدیریت می‌شود یا نه.

می‌توانید انتخاب کنید هنگام باز کردن پنجره ناشناس جدید، کوکی‌های شخص ثالث مسدود شوند. درباره کوکی‌ها بیشتر بدانید.

«حالت ناشناس» چگونه از حریم‌خصوصی شما محافظت می‌کند

کارهایی که «حالت ناشناس» انجام می‌دهد

 • مرور کردن در «حالت ناشناس» بدین معنی است که داده‌های فعالیت شما در دستگاهتان، یا در «حساب Google» که به سیستم آن وارد نشده‌اید ذخیره نمی‌شود.
  • برای مثال، بااستفاده از «حالت ناشناس» می‌توانید برای یکی از اعضای خانواده که به‌طور مشترک از دستگاهتان استفاده می‌کند به‌صورت آنلاین هدیه تولد خریداری کنید. اگر به سیستم «حساب Google» خود وارد نشوید، فعالیت خرید شما در فعالیت مرور Chrome نشان داده نمی‌شود و در «حساب Google» شما ذخیره نمی‌شود.
 • هربار که همه پنجره‌های ناشناس را می‌بندید، Chrome همه داده‌های سایت و کوکی‌های مرتبط با آن جلسه مرور را پاک می‌کند.
 • وقتی بااستفاده از «حالت ناشناس» درحال مرور هستید، Chrome این را به وب‌سایت‌ها (ازجمله Google) اطلاع نمی‌دهد.

کارهایی که «حالت ناشناس» انجام نمی‌دهد

 • جلوگیری از اینکه هویتتان را به وب‌سایتی بگویید. اگر در «حالت ناشناس» به سیستم سایتی وارد شوید، آن سایت متوجه می‌شود که شما درحال مرور هستید و می‌تواند از همان لحظه فعالیت‌های شما را ردیابی کند.
 • جلوگیری از اینکه فعالیت یا مکان شما برای وب‌سایت‌هایی که مرور می‌کنید، محل تحصیل، کارفرما، یا رسانندۀ خدمات اینترنتی نمایان شود.
 • جلوگیری از اینکه وب‌سایت‌هایی که مرور می‌کنید براساس فعالیت شما درطول «جلسه ناشناس» آگهی نمایش دهند. پس از بستن همه «پنجره‌های ناشناس»، وب‌سایت‌ها نمی‌توانند براساس فعالیتی که درحالت خروج از سیستم درطول آن جلسه بسته‌شده داشته‌اید آگهی به شما نمایش دهند.

کنترل در دست شماست

 • وقتی مرورتان تمام شد، همه برگه‌ها و پنجره‌های ناشناس را ببندید. زمانی جلسه به پایان می‌رسد که همه پنجره‌های ناشناس را ببندید، بنابراین بستن تنها یک برگه موجب پاک شدن داده‌هایتان نمی‌شود. اگر شماره‌ای در کنار «نماد ناشناس» در رایانه یا در پایین مرورگرتان در دستگاه همراه می‌بینید، بیش از یک برگه یا پنجره ناشناس باز دارید.
 • وقتی در «حالت ناشناس» هستید می‌توانید به سیستم هر حسابی وارد شوید. اگر به سیستم یکی از سرویس‌های Google (مانند Gmail) یا سایتی وارد شوید، ممکن است آن سایت فعالیت شما را به‌خاطر بسپارد.
 • همه بارگیری‌ها یا نشانک‌هایی را که نمی‌خواهید دستگاهتان به‌خاطر بسپارد حذف کنید. فایل‌هایی که بارگیری می‌کنید و نشانک‌هایی که ایجاد می‌کنید در هر حالتی ذخیره می‌شوند.

درباره استفاده از «حالت ناشناس» بیشتر بدانید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false