Управление на музиката, видеоклиповете и др.

Управление на музика, видеоклипове и съдържание, при което се възпроизвежда звук в раздел на Chrome. 

Възпроизвеждане на музика или звук в различни раздели на Chrome

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. В даден раздел пуснете музика, видеоклип или друго съдържание със звук. Можете да останете в съответния раздел или да преминете към друг. 
  3. За да контролирате звука, кликнете върху иконата за управление на мултимедията Управление на мултимедията горе вдясно. 
  4. Имате възможност да поставите звука на пауза, да преминете към следващата песен или видеоклип или да кликнете, за да се върнете към раздела, в който се възпроизвежда мултимедийното съдържание. 

Съвет: Мултимедията ще продължи да се възпроизвежда, независимо дали останете в раздела, или преминете към друг. 

Гледане на видеоклип в различни раздели на Chrome

Можете да пуснете видеоклип от един раздел в по-малък прозорец над другите раздели, в които сърфирате.

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. В даден раздел пуснете видеоклип.
  3. За да гледате видеоклипа, докато сърфирате в други раздели, горе вдясно кликнете върху иконата за управление на мултимедията Управление на мултимедията и след това тази за преминаване в режим „Картина в картината“ Преминаване в режим „Картина в картината“

Съвет: За да преместите видеоклипа, кликнете върху прозореца му и го плъзнете на желаното място.

Ако имате отзиви за тази функция, научете как да ги изпратите в Chrome.