Thống kê sử dụng và báo cáo sự cố

Hãy giúp chúng tôi dành ưu tiên cho các tính năng và cải tiến mà chúng tôi cần thực hiện bằng cách cho phép Google Chrome gửi đến Google các thống kê sử dụng và báo cáo sự cố; đó là các tệp được tạo khi trình duyệt đóng bất ngờ.

Thống kê sử dụng chứa các thông tin tổng hợp như thông tin về các tùy chọn, số lần nhấp vào nút cũng như thông tin về sử dụng bộ nhớ. Thống kê sử dụng không bao gồm URL trang web hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào, với ngoại lệ sau: như được lưu ý trong chính sách bảo mật của Chrome, nếu bạn đã chọn sử dụng tính năng này và truy cập vào trang web được cho là trang web lừa đảo trực tuyến hoặc phần mềm độc hại, Chrome sẽ gửi một số thông tin nhất định bao gồm URL của trang tới Google nhằm giúp mở rộng danh sách lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại. Báo cáo sự cố có chứa thông tin hệ thống tại thời điểm xảy ra sự cố và có thể bao gồm URL của trang web hoặc thông tin cá nhân, tùy thuộc vào hiện tượng xảy ra tại thời điểm xảy ra sự cố.

Bạn có thể chọn gửi hoặc không gửi cho Google thống kê sử dụng và báo cáo sự cố vào bất kỳ lúc nào. Hãy làm theo các bước sau, khi bạn đã cài đặt Google Chrome:

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong phần "Bảo mật", sử dụng hộp kiểm "Tự động gửi số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố cho Google" để kiểm soát cài đặt này.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?