Tự động bắt đầu hoặc dừng báo cáo lỗi và sự cố

Việc cho phép Chrome gửi cho chúng tôi báo cáo tự động giúp chúng tôi ưu tiên những vấn đề cần khắc phục và cải thiện trong Chrome. Các báo cáo này có thể bao gồm những nội dung như thời điểm Chrome gặp sự cố và mức bộ nhớ bạn thường sử dụng. 

Bạn có thể bắt đầu hoặc dừng cho phép các báo cáo này bất cứ khi nào.

Máy tính

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", bật hoặc tắt Tự động gửi số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.

Chromebook

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần “Quyền riêng tư và bảo mật”, bật hoặc tắt Tự động gửi dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu sử dụng cho Google.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không thay đổi được cài đặt này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Nội dung của các báo cáo này 

Các báo cáo này thường sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn nhưng có thể bao gồm:

 • Các mục cài đặt Chrome của bạn
 • Nơi bạn nhấp chuột
 • Mức bộ nhớ Chrome sử dụng
 • Các trang web bạn truy cập có chứa nội dung lừa đảo hoặc phần mềm độc hại
 • Các trang web bạn truy cập mà ở đó bạn đã nhập văn bản bằng giọng nói
 • Hệ điều hành, nhà sản xuất và kiểu thiết bị của bạn. 
 • Nếu Chrome gặp sự cố trong khi bạn đang sử dụng, thì một số thông tin cá nhân có thể được bao gồm. Việc này sẽ phụ thuộc vào những gì đang diễn ra tại thời điểm xảy ra sự cố.

Để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi thực hiện với thông tin từ các báo cáo này, hãy đọc chính sách bảo mật của Chrome.

Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?