เริ่มหรือหยุดการรายงานข้อผิดพลาดและข้อขัดข้องโดยอัตโนมัติ

การอนุญาตให้ Chrome ส่งรายงานอัตโนมัติมาให้เราจะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงใน Chrome ได้ รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาที่ Chrome ขัดข้อง จำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้ และข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

คุณเริ่มหรือหยุดการอนุญาตรายงานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ทางด้านขวาของแถบที่อยู่เว็บ ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ขั้นสูง" ให้แตะความเป็นส่วนตัว
 4. แตะรายงานการใช้งานและข้อขัดข้อง
 5. เปิดหรือปิดการตั้งค่า

รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง 

หาก Chrome ขัดข้อง รายงานอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง รายงานเหล่านี้จะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • หน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับการขัดข้องดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาของหน้า ข้อมูลการชำระเงิน และรหัสผ่าน
 • การตั้งค่า Chrome ของคุณ
 • ส่วนขยายที่คุณติดตั้ง
 • หน้าเว็บที่คุณเข้าชมในขณะที่มีการขัดข้อง
 • ระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิต และรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณใช้
 • ประเทศที่คุณใช้งาน Chrome

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Chrome เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรานำข้อมูลจากรายงานเหล่านี้ไปใช้อย่างไร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร