เริ่มหรือหยุดการรายงานข้อผิดพลาดและข้อขัดข้องโดยอัตโนมัติ

การอนุญาตให้ Chrome ส่งรายงานอัตโนมัติมาให้เรา จะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงใน Chrome รายงานเหล่านี้อาจรวมข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาที่ Chrome ขัดข้องและจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้โดยปกติ 

คุณเริ่มหรือหยุดการอนุญาตรายงานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้เปิดหรือปิดส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ

Chromebook

 1. คลิกรูปของบัญชีของคุณ
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้เปิดหรือปิดส่งการวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไปยัง Google โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง 

รายงานเหล่านี้มักไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ แต่อาจมีข้อมูลต่อไปนี้

 • การตั้งค่า Chrome ของคุณ
 • ตำแหน่งที่คุณคลิก
 • จำนวนหน่วยความจำที่ Chrome ใช้ไป
 • หน้าเว็บที่คุณเข้าชมซึ่งมีฟิชชิงหรือมัลแวร์อยู่
 • หน้าเว็บที่คุณเข้าชมที่คุณป้อนข้อความด้วยเสียง
 • ระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิต และรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณใช้ 
 • หาก Chrome ขัดข้องระหว่างที่คุณใช้งานอยู่ รายงานอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ขัดข้อง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่า เรานำข้อมูลจากรายงานเหล่านี้ไปใช้อย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Chrome

Chrome author Jess

Jess เป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วย Jess ปรับปรุงบทความนี้โดยแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร