สถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง

โปรดช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะและการปรับปรุงต่างๆ ที่เราควรดำเนินการโดยอนุญาตให้ Google Chrome ส่งสถิติการใช้งานและรายงานปัญหาไปยัง Google โดยข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเบราว์เซอร์ถูกปิดอย่างกะทันหัน

สถิติการใช้งานประกอบด้วยข้อมูลสรุปรวม เช่น ค่ากำหนด การคลิกปุ่มต่างๆ และการใช้หน่วยความจำ สถิติการใช้งานจะไม่รวม URL ของหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยมีข้อยกเว้นดังนี้: ตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของ Chrome หากคุณเลือกใช้งานคุณลักษณะนี้ และพบหน้าเว็บที่คุณคิดว่าเป็นหน้าเว็บฟิชชิงหรือมัลแวร์ Chrome จะส่งข้อมูลบางอย่างรวมถึง URL ของหน้าเว็บดังกล่าวไปที่ Google เพื่อเพิ่มเติมลงในรายการฟิชชิงและมัลแวร์ ส่วนรายงานข้อขัดข้องนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลระบบในเวลาที่มีการขัดข้อง และอาจประกอบด้วย URL ของหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการขัดข้อง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการส่งสถิติการใช้งานและรายงานความผิดพลาดไปยัง Google ได้ตลอดเวลา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Google Chrome แล้ว

  1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
  2. เลือก การตั้งค่า
  3. คลิก แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
  4. ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคล" เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ" เพื่อควบคุมการตั้งค่านี้

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม