สถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง

โปรดช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะและการปรับปรุงต่างๆ ที่เราควรดำเนินการโดยอนุญาตให้ Google Chrome ส่งสถิติการใช้งานและรายงานปัญหาไปยัง Google โดยข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเบราว์เซอร์ถูกปิดอย่างกะทันหัน

สถิติการใช้งานประกอบด้วยข้อมูลสรุปรวม เช่น ค่ากำหนด การคลิกปุ่มต่างๆ และการใช้หน่วยความจำ สถิติการใช้งานจะไม่รวม URL ของหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยมีข้อยกเว้นดังนี้: ตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของ Chrome หากคุณเลือกใช้งานคุณลักษณะนี้ และพบหน้าเว็บที่คุณคิดว่าเป็นหน้าเว็บฟิชชิงหรือมัลแวร์ Chrome จะส่งข้อมูลบางอย่างรวมถึง URL ของหน้าเว็บดังกล่าวไปที่ Google เพื่อเพิ่มเติมลงในรายการฟิชชิงและมัลแวร์ ส่วนรายงานข้อขัดข้องนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลระบบในเวลาที่มีการขัดข้อง และอาจประกอบด้วย URL ของหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการขัดข้อง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการส่งสถิติการใช้งานและรายงานความผิดพลาดไปยัง Google ได้ตลอดเวลา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Google Chrome แล้ว

  1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
  2. เลือก การตั้งค่า
  3. คลิก แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
  4. ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคล" เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ" เพื่อควบคุมการตั้งค่านี้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม