ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง

ช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะและการปรับปรุงที่เราควรดำเนินการโดยอนุญาตให้ Chrome ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการในการส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google ได้ตลอดเวลา โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

คอมพิวเตอร์หรือ Chromebook
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่านี้ ภายใต้ "ความเป็นส่วนตัว" ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. ภายใต้ "ขั้นสูง" แตะความเป็นส่วนตัว
 5. หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่านี้ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง
iPhone หรือ iPad
 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. ภายใต้ "ขั้นสูง" แตะความเป็นส่วนตัว
 5. แตะส่งข้อมูลการใช้งาน
 6. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ทุกครั้ง, เมื่อใช้ Wi-Fi เท่านั้น หรือไม่ส่ง

สถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องมีข้อมูลใดบ้าง 

สถิติการใช้งานอาจมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ค่ากำหนด
 • จำนวนครั้งที่คลิกปุ่ม
 • การใช้หน่วยความจำ
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์ หากคุณใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรือไปยังหน้าเว็บที่มีฟิชชิงหรือมัลแวร์
 • ระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิต และรุ่นของอุปกรณ์ประมวลผลที่คุณใช้ ซึ่งอาจรวมถึงฮาร์ดแวร์เสียงด้วย หากคุณใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง

สถิติการใช้งานจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

รายงานข้อขัดข้องจะประกอบด้วยข้อมูลระบบในเวลาที่มีการขัดข้องและอาจมีที่อยู่เว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่มีการขัดข้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Chrome

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร