ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง

ช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะและการปรับปรุงที่เราควรดำเนินการด้วยการอนุญาตให้ Chrome ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องเหล่านี้ไปยัง Google โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงว่าจะให้ระบบส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google หรือไม่ได้ทุกเมื่อ วิธีการมีดังนี้

คอมพิวเตอร์หรือ Chromebook
 1. เปิด Chrome
 2. ที่ด้านบนขวา คลิกไอคอนที่คุณเห็น ซึ่งอาจเป็น "เมนู" เมนู หรือ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ที่ด้านล่าง คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 5. หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่านี้ ภายใต้ "ความเป็นส่วนตัว" เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. ภายใต้ "ขั้นสูง" ให้แตะความเป็นส่วนตัว
 5. หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่านี้ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง
iPhone หรือ iPad
 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. ภายใต้ "ขั้นสูง" ให้แตะความเป็นส่วนตัว
 5. แตะส่งข้อมูลการใช้งาน
 6. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ทุกครั้ง, บน Wi-Fi เท่านั้น หรือไม่เลย

ข้อมูลในสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง 

สถิติการใช้งานอาจมีข้อมูลต่อไปนี้

 • การตั้งค่า
 • จำนวนครั้งที่คลิกปุ่ม
 • การใช้หน่วยความจำ
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์ หากคุณใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บที่มีฟิชชิงหรือมัลแวร์
 • ระบบปฏิบัติการของคุณ ผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ อาจรวมถึงฮาร์ดแวร์เสียงหากคุณใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียง

สถิติการใช้งานไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานข้อขัดข้องจะมีข้อมูลของระบบในเวลาที่เกิดข้อขัดข้อง และอาจมีที่อยู่เว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อขัดข้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Chrome

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม