Kļūdu un avāriju automātisko pārskatu sūtīšanas sākšana vai apturēšana

Ļaujot pārlūkam Chrome sūtīt mums automātiskos pārskatus, varat palīdzēt noteikt, kādas problēmas ir jānovērš un kas ir jāuzlabo pārlūkā Chrome. Šie pārskati var ietvert tādu informāciju kā pārlūka Chrome avāriju datus, atmiņas lietojuma apjomu un noteiktu personīgo informāciju.

Varat jebkurā brīdī sākt vai pārtraukt šo pārskatu sūtīšanu.

  1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Chrome Chrome.
  2. Pieskarieties vienumam More (Vēl) Vēl un pēc tam Settings (Iestatījumi) Iestatījumi.
  3. Pieskarieties vienumam Privacy (Konfidencialitāte) un pēc tam Send Usage Data (Sūtīt lietojuma datus).
  4. Izvēlieties Always (Vienmēr), Only on Wi-Fi (Tikai Wi-Fi tīklā) vai Never (Nekad).

Lai pārskatu sūtīšanai netiktu izmantoti mobilie dati, izvēlieties Only on Wi-Fi (Tikai Wi-Fi tīklā).

Pārskatos ietvertā informācija 

Ja pārlūks Chrome avarē, attiecīgajā pārskatā var tikt ietverta noteikta personīgā informācija. Šajos pārskatos tiek ietverta šāda informācija:

  • ar avāriju saistītā atmiņa, kurā var būt ietverts lapas saturs, maksājumu informācija un paroles;
  • jūsu Chrome iestatījumi;
  • jūsu instalētie paplašinājumi;
  • avārijas laikā apmeklētā tīmekļa lapa;
  • jūsu ierīces operētājsistēma, ražotājs, modelis;
  • valsts, kurā izmantojat pārlūku Chrome.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam no šiem pārskatiem iegūto informāciju, lasiet Chrome konfidencialitātes politiku.