Nhập dấu trang và các mục cài đặt.

Bạn có thể chuyển đổi trình duyệt mà không làm mất toàn bộ dấu trang của những trang web mình yêu thích. Tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng, các mục cài đặt có thể bao gồm thông tin sau:

 • lịch sử duyệt web
 • trang chủ mặc định
 • dấu trang
 • công cụ tìm kiếm mặc định
 • mật khẩu đã lưu

Thêm dấu trang vào Chrome

Cách nhập dấu trang từ hầu hết các trình duyệt, như Firefox, Internet Explorer và Safari:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Chọn Dấu trang sau đó Nhập dấu trang và các mục cài đặt.
 4. Chọn chương trình chứa dấu trang mà bạn muốn nhập.
 5. Nhấp vào Nhập.
 6. Nhấp vào Xong.
Từ Thanh công cụ của Google trên Internet Explorer
 1. Mở Chrome.
 2. Truy cập vào google.com/bookmarks.
 3. Đăng nhập bằng Tài khoản Google bạn đã sử dụng với Thanh công cụ của Google.
 4. Nhấp vào Xuất dấu trang ở bên trái. Dấu trang của bạn sẽ được tải xuống máy tính dưới dạng tệp HTML.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 6. Chọn Dấu trang sau đó Nhập dấu trang và các mục cài đặt.
 7. Từ menu thả xuống, hãy chọn Tệp HTML chứa dấu trang.
 8. Chọn Chọn tệp.

Từ tất cả các trình duyệt khác

 1. Trên máy tính của bạn, hãy xuất dấu trang từ trình duyệt dưới dạng tệp HTML.
 2. Mở Chrome.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 4. Chọn Dấu trang sau đó Nhập dấu trang và các mục cài đặt.
 5. Từ menu thả xuống, hãy chọn Tệp HTML chứa dấu trang.
 6. Chọn Chọn tệp.

Nếu bạn chưa tạo bất kỳ dấu trang nào trong Chrome, thì các dấu trang đã nhập này sẽ hiển thị trong thanh dấu trang.

Nếu bạn đã có dấu trang trong Chrome, thì các dấu trang được nhập này sẽ nằm trong một thư mục mới có nhãn "Được nhập từ".

Trên Chromebook

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Chọn Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào phần Tổ chức.
 5. Từ menu thả xuống, hãy chọn Nhập dấu trang từ tệp HTML.
 6. Tải tệp HTML đã lưu lên.

Mở dấu trang

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Dấu trang.
 2. Nếu bạn đã có dấu trang trong Chrome, hãy tìm thư mục mới có tên "Đã nhập".

Tìm hiểu thêm về cách lưu, xem và chỉnh sửa dấu trang.

Sử dụng dấu trang trên tất cả thiết bị của bạn

Bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome bằng cùng một Tài khoản Google trên tất cả thiết bị của bạn. Theo mặc định, dấu trang của bạn sẽ đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị đó.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng dấu trang trên tất cả thiết bị.

Cách nhập dấu trang

Nếu bạn chưa có bất kỳ dấu trang nào trong Chrome thì dấu trang đã nhập sẽ xuất hiện trong thanh dấu trang.

Nếu bạn đã có dấu trang trong Chrome thì dấu trang đã nhập sẽ được thêm vào thư mục "Dấu trang khác" ở cuối thanh dấu trang.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thanh dấu trang.

Di chuyển dấu trang sang trình duyệt khác

Nếu quyết định sử dụng một trình duyệt khác, bạn có thể di chuyển tất cả dấu trang trên Chrome sang trình duyệt đó bằng cách sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Chọn Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xuất dấu trang.

Chrome sẽ xuất dấu trang của bạn dưới dạng tệp HTML. Hãy sử dụng tệp này để nhập dấu trang của bạn vào một trình duyệt khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false