Importování záložek a nastavení

Můžete přecházet mezi různými prohlížeči, aniž byste přišli o svá nastavení a veškeré záložky svých oblíbených webů. V závislosti na používaném prohlížeči může nastavení zahrnovat následující údaje:

  • historii prohlížení,
  • výchozí domovskou stránku,
  • záložky,
  • výchozí vyhledávače,
  • uložená hesla.

Přidání záložek do Chromu

Záložky z většiny prohlížečů, jako je Firefox, Internet Explorer nebo Safari, můžete importovat takto:

  1. V počítači spusťte Chrome.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další možnosti.
  3. Vyberte Záložky a pak Importovat záložky a nastavení.
  4. Vyberte aplikaci, ze které chcete záložky importovat.
  5. Klikněte na tlačítko Importovat.
  6. Klikněte na Hotovo.
Import z lišty Google Toolbar pro Internet Explorer
  1. Spusťte Chrome.
  2. Přejděte na adresu google.com/bookmarks.
  3. Přihlaste se pomocí stejného účtu Google, jaký používáte s lištou Google Toolbar.
  4. Vlevo klikněte na Exportovat záložky. Záložky se stáhnou do počítače jako soubor HTML.
  5. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další možnosti.
  6. Vyberte Záložky a pak Importovat záložky a nastavení.
  7. V rozbalovací nabídce vyberte Soubor HTML záložek.
  8. Klikněte na Vybrat soubor.

Import z jiných prohlížečů

  1. V počítači exportujte záložky z prohlížeče jako soubor HTML.
  2. Spusťte prohlížeč Chrome.
  3. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další možnosti.
  4. Vyberte Záložky a pak Importovat záložky a nastavení.
  5. V rozbalovací nabídce vyberte Soubor HTML záložek.
  6. Klikněte na Vybrat soubor.

Pokud jste v Chromu dosud žádné záložky nevytvořili, zobrazí se importované záložky na liště záložek.

Pokud v Chromu již nějaké záložky máte, zobrazí se záložky v nové složce Importované.

V Chromebooku

  1. Spusťte Chrome.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další možnosti.
  3. Vyberte Záložky a pak Správce záložek.
  4. Vlevo nahoře klikněte na Uspořádat.
  5. V rozbalovací nabídce vyberte Importovat záložky ze souboru HTML.
  6. Nahrajte uložený soubor HTML.

Otevření záložek

  1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další možnosti a pak Záložky.
  2. Pokud jste již v Chromu nějaké záložky měli, vyhledejte novou složku s názvem Importováno.

Přečtěte si další informace o ukládání, zobrazení a úpravách záložek.

Záložky ve všech zařízeních

Synchronizaci v Chromu je třeba ve všech zařízeních zapnout pomocí stejného účtu Google. Záložky se automaticky synchronizují do všech zařízení.

Přečtěte si další informace o zpřístupnění záložek ve všech zařízeních.

Jak se importují záložky

Pokud jste v Chromu dosud žádné záložky neměli, importované záložky se zobrazí na liště záložek.

Pokud již v Chromu nějaké záložky máte, importované záložky se zobrazí na konci lišty záložek ve složce Ostatní záložky.

Další informace o liště záložek

Přesun záložek do jiného prohlížeče

Pokud se rozhodnete používat jiný prohlížeč, můžete do něj z Chromu všechny své záložky přenést.

  1. V počítači spusťte Chrome.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další možnosti.
  3. Vyberte Záložky a pak Správce záložek.
  4. V horní části klikněte na ikonu možností Další možnosti a pak Exportovat záložky.

Chrome záložky exportuje jako soubor HTML. Tento soubor použijte k importování záložek do jiného prohlížeče.