Importar les adreces d'interès i la configuració

Podeu canviar de navegador sense perdre la configuració ni les adreces d'interès dels vostres llocs web preferits. En funció del navegador que utilitzeu, les configuracions poden incloure la informació següent:

 • historial de navegació
 • pàgina d'inici predeterminada
 • adreces d'interès
 • motors de cerca predeterminats
 • contrasenyes desades

Afegir adreces d'interès a Chrome

Per importar adreces d'interès de la majoria de navegadors, com ara Firefox, Internet Explorer o Safari, seguiu aquests passos:

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més .Més
 3. Seleccioneu Adreces d'interès i, a continuació, Importa les adreces d'interès i la configuració.
 4. Seleccioneu el programa que contingui les adreces d'interès que vulgueu importar.
 5. Feu clic a Importa.
 6. Feu clic a Fet.
De la Barra Google d'Internet Explorer
 1. Obriu Chrome.
 2. Aneu a google.com/bookmarks.
 3. Inicieu la sessió amb el mateix Compte de Google que hàgiu utilitzat a la Barra Google.
 4. A l'esquerra, feu clic a Exporta les adreces d'interès. Les adreces d'interès es baixaran a l'ordinador com a fitxer HTML.
 5. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 6. Seleccioneu Adreces d'interès i, a continuació, Importa les adreces d'interès i la configuració.
 7. Al menú desplegable, seleccioneu Fitxer HTML d'adreces d'interès.
 8. Seleccioneu Tria un fitxer.

De qualsevol altre navegador

 1. A l'ordinador, exporteu les adreces d'interès del navegador com a fitxer HTML.
 2. Obriu Chrome.
 3. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 4. Seleccioneu Adreces d'interès i, a continuació, Importa les adreces d'interès i la configuració.
 5. Al menú desplegable, seleccioneu Fitxer HTML d'adreces d'interès.
 6. Seleccioneu Tria un fitxer.

Si encara no heu creat cap adreça d'interès a Chrome, les que importeu es mostraran a la barra d'adreces d'interès.

Si ja teniu adreces d'interès a Chrome, les importades es col·locaran en una carpeta nova denominada Importats.

A Chromebook

 1. Obriu Chrome.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Seleccioneu Adreces d'interès i, a continuació, Gestor d'adreces d'interès.
 4. A la part superior esquerra, feu clic a Organitza.
 5. Al menú desplegable, seleccioneu Importa les adreces d'interès des d'un fitxer HTML.
 6. Pengeu l'HTML desat.

Obrir les adreces d'interès

 1. A la part superior dreta, feu clic a Més Més i, a continuació, Adreces d'interès.
 2. Si ja teníeu adreces d'interès a Chrome, cerqueu una carpeta nova anomenada Importats.

Obteniu més informació sobre com podeu desar, veure i editar les adreces d'interès.

Accedir a les adreces d'interès des de tots els dispositius

Activeu la sincronització a Chrome amb el mateix Compte de Google en tots els dispositius. De manera predeterminada, les adreces d'interès se sincronitzaran en tots ells.

Obteniu més informació sobre com podeu accedir a les adreces d'interès des de tots els dispositius.

Importar adreces d'interès

Si no teníeu cap adreça d'interès a Chrome, les adreces importades es mostraran a la barra d'adreces d'interès.

Si ja n'hi teníeu, les adreces importades es mostraran a la carpeta Altres adreces d'interès, al final de la barra d'adreces d'interès.

Obteniu més informació sobre com podeu utilitzar la barra d'adreces d'interès.

Moure les adreces d'interès a un altre navegador

Si decidiu fer servir un altre navegador, podeu moure-hi totes les adreces d'interès de Chrome.

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Seleccioneu Adreces d'interès i, a continuació, Gestor d'adreces d'interès.
 4. A la part superior, feu clic a Més Més i, a continuació, Exporta les adreces d'interès.

Chrome exporta les adreces d'interès com a fitxer HTML. Feu servir aquest fitxer per importar les adreces d'interès a un altre navegador.