เปลี่ยนขนาดข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ (ซูม)

คุณเปลี่ยนขนาดของข้อความ รูปภาพ และวิดีโอของหน้าเว็บเดียวหรือทุกหน้าเว็บได้

 

ซูมเข้าหรือออกในหน้าปัจจุบัน

ใช้ตัวเลือกการซูมเพื่อขยายหรือย่อทุกส่วนในหน้าเว็บให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. ข้าง "ซูม" ให้เลือกตัวเลือกการซูมที่ต้องการ ดังนี้
  • ขยายทุกส่วน: คลิก "ซูมเข้า" ซูมเข้า
  • ย่อทุกส่วน: คลิก "ซูมออก" ซูมออก
  • ใช้โหมดเต็มหน้าจอ: คลิก "เต็มหน้าจอ" เต็มจอ

คุณยังใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อซูมเข้าหรือออกได้อีกด้วย

 • ขยายทุกส่วน
  • Windows และ Linux: กด Ctrl และ +
  • Mac: กด ⌘ และ +
  • Chrome OS: กด Ctrl และ +
 • ย่อทุกส่วน
  • Windows และ Linux: กด Ctrl และ -
  • Mac: กด ⌘ และ -
  • Chrome OS: กด Ctrl และ -
 • ใช้โหมดเต็มหน้าจอ
  • Windows และ Linux: กด F11
  • Mac: กด ⌘ + Ctrl + f
  • Chrome OS: กดแป้นเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แป้นนี้เรียกอีกอย่างว่า F4

ตั้งค่าขนาดหน้าหรือแบบอักษรสำหรับหน้าเว็บทั้งหมด

คุณเปลี่ยนขนาดของทุกส่วนในหน้าเว็บที่เข้าชมได้ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ หรือจะเปลี่ยนเฉพาะขนาดของแบบอักษรก็ได้

หมายเหตุ: บางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เบราว์เซอร์เปลี่ยนเฉพาะขนาดข้อความ Chrome จึงปรับขนาดแบบอักษรในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในส่วน "ลักษณะที่ปรากฏ" ดังนี้
  • เปลี่ยนทุกส่วน: ข้าง "การซูมหน้า" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกตัวเลือกการซูมที่ต้องการ
  • เปลี่ยนขนาดแบบอักษร: ข้าง "ขนาดแบบอักษร" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกขนาดแบบอักษรที่ต้องการ และคุณยังเปลี่ยนตัวเลือกแบบอักษรเพิ่มเติมได้โดยคลิกปรับแต่งแบบอักษร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร