เปลี่ยนขนาดข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ (ซูม)

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความ รูปภาพ และวิดีโอของหน้าเว็บหน้าหนึ่งหรือทุกหน้าได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้อัปเดตตัวเลือกการแสดงผลในแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์

ซูมเข้าหรือออกในหน้าปัจจุบัน

ใช้ตัวเลือกการซูมเพื่อทำให้ทุกอย่างบนหน้าเว็บใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
 3. ถัดจาก "ซูม" ให้เลือกตัวเลือกการซูมที่ต้องการ
  • ทำให้ทุกอย่างใหญ่ขึ้น: คลิก "ซูมเข้า" ซูมเข้า
  • ทำให้ทุกอย่างเล็กลง: คลิก "ซูมออก" ซูมออก
  • ใช้โหมดเต็มหน้าจอ: คลิก "เต็มหน้าจอ" เต็มจอ

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อซูมเข้าหรือออกได้อีกด้วย

 • ทำให้ทุกอย่างใหญ่ขึ้น
  • Windows และ Linux: กด Ctrl และ +
  • Mac: กด ⌘ และ +
  • Chrome OS: กด Ctrl และ +
 • ทำทุกอย่างให้เล็กลง
  • Windows และ Linux: กด Ctrl และ -
  • Mac: กด ⌘ และ -
  • Chrome OS: กด Ctrl และ -
 • ใช้โหมดเต็มหน้าจอ
  • Windows และ Linux: กด F11
  • Mac: กด ⌘ + Ctrl + f
  • Chrome OS: กดแป้นเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แป้นนี้เรียกอีกอย่างว่า F4

ตั้งค่าขนาดหน้าหรือแบบอักษรสำหรับหน้าเว็บทั้งหมด

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของทุกอย่างบนหน้าเว็บที่คุณเข้าชม ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ หรือคุณจะเปลี่ยนเฉพาะขนาดแบบอักษรก็ได้

หมายเหตุ: เว็บไซต์บางแห่งไม่อนุญาตให้เบราว์เซอร์เปลี่ยนเฉพาะขนาดข้อความ สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว Chrome จะไม่สามารถปรับขนาดแบบอักษรได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในส่วน "ลักษณะที่ปรากฏ"
  • เปลี่ยนทุกอย่าง: ถัดจาก "การซูมหน้า" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกตัวเลือกการซูมที่ต้องการ
  • เปลี่ยนขนาดแบบอักษร: ถัดจาก "ขนาดแบบอักษร" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้นเลือกขนาดแบบอักษรที่ต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลือกแบบอักษรเพิ่มเติมได้โดยคลิกปรับแต่งแบบอักษร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร