Koristite progresivne web-aplikacije

Progresivne web-aplikacije (PWA) možete koristiti za brzo iskustvo na webu na računalu ili mobilnom uređaju. PWA možete instalirati kako biste brže pristupali internetu i dodatnim funkcijama.

Instaliranje PWA-a

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Idite na web-lokaciju koju želite instalirati.
 3. U gornjem desnom kutu adresne trake kliknite Instaliraj Dodavanje.
 4. Slijedite upute na zaslonu da biste instalirali PWA.

Savjet: neke aplikacije nude prečace za značajke. Da biste pronašli popis aplikacijskih prečaca na Windows računalu, desnom tipkom kliknite PWA na donjoj traci.

Deinstaliranje PWA-a

Deinstalirajte s računala sa sustavima Windows, Mac ili Linux
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Idite na web-lokaciju koju želite deinstalirati.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Deinstaliraj [naziv web-lokacije].

Savjet: PWA-ovima možete upravljati i s adrese chrome://apps .

Deinstaliranje s Chromebooka
 1. U pokretaču desnom tipkom miša kliknite ikonu PWA-a.
 2. Odaberite Ukloni iz Chromea...
 3. Da biste izbrisali podatke, odaberite Izbriši podatke.
  • Važno: time ćete izbrisati i sve podatke s odgovarajuće web-lokacije tako da ćete se morati ponovo prijaviti sljedeći put kada posjetite web-lokaciju.
 4. Odaberite Ukloni.

Povezani resursi

Ako ste razvojni programer, naučite kako razviti i testirati PWA.