Koristite progresivne web-aplikacije

Progresivne web-aplikacije (PWA) možete koristiti za brzo iskustvo na webu na računalu ili mobilnom uređaju. PWA možete instalirati kako biste brže pristupali internetu i dodatnim funkcijama.

Instaliranje PWA-a

  1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
  2. Idite na web-lokaciju koju želite instalirati.
  3. Dodirnite Dodaj na početni zaslon.
  4. Slijedite upute na zaslonu da biste je instalirali.

Deinstaliranje PWA-a

  1. U ladici za aplikacije ili na početnom zaslonu otvorite Postavke Postavke.
  2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti a zatim Prikaz svih aplikacija.
  3. Pronađite PWA koji želite ukloniti i dodirnite ikonu.
  4. Dodirnite Deinstaliraj.

Povezani resursi

Ako ste razvojni programer, naučite kako razviti i testirati PWA.