ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ดาวน์โหลดไฟล์

คุณสามารถบันทึกไฟล์หรือรูปภาพไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณได้ด้วยการดาวน์โหลด โดยไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งการดาวน์โหลดเริ่มต้น

ดาวน์โหลดไฟล์

 1. เปิด Chrome และไปยังหน้าเว็บที่คุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์
 2. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็น…
 3. เลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นคลิกบันทึก
 4. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสิ้นแล้วคุณจะเห็นไฟล์ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Chrome คลิกชื่อไฟล์เพื่อเปิดไฟล์
 5. [ไม่บังคับ] คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ จากนั้นคลิกแสดงในโฟลเดอร์เพื่อค้นหาไฟล์ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์

ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ก็จะแสดงอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเช่นกัน เรียนรู้วิธีเปลี่ยนตำแหน่งดาวน์โหลดเริ่มต้น

หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการดาวน์โหลด

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลดซึ่งคุณต้องการหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก
 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านล่างหน้าจอ
 3. คลิกหยุดชั่วคราว กลับมาทำงานอีกครั้ง หรือยกเลิก

ดาวน์โหลดหรือลบไฟล์สั่งการ (.exe)

ไฟล์บางประเภทต้องได้รับการยืนยันจากคุณก่อนจึงจะสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

 1. เริ่มดาวน์โหลดไฟล์สั่งการอย่าง .exe, .dll หรือ .bat 
 2. ระบบจะถามคุณว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไหม 
 3. หากคุณต้องการดาวน์โหลด ให้ยืนยันโดยคลิกบันทึกที่ด้านล่างของหน้าต่าง Chrome
 4. หากคุณไม่มั่นใจในเนื้อหาของไฟล์ที่จะดาวน์โหลด ให้คลิกยกเลิก
   

หากลิงก์ดาวน์โหลดตรงกับในรายการเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายซึ่งเผยแพร่โดยบริการ Safe Browsing ของ Google คุณจะเห็นคำเตือน

เปลี่ยนตำแหน่งการดาวน์โหลด

คุณสามารถเลือกตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกสิ่งที่ดาวน์โหลดโดยค่าเริ่มต้น หรือเลือกปลายทางเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง คลิกขั้นสูง
 4. ปรับการตั้งค่าการดาวน์โหลดของคุณในส่วน "ดาวน์โหลด" โดยทำดังนี้
  • หากคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด ให้คลิกเปลี่ยน แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
  • หากคุณอยากเลือกตำแหน่งเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง ให้เลือกช่อง "สอบถามที่เก็บไฟล์ก่อนดาวน์โหลด"

ตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด

หากคุณไม่เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด Google Chrome จะดาวน์โหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้

 • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8: \Users\<username>\Downloads
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: home/<username>/Downloads

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร