Stiahnutie súboru

Ak chcete uložiť súbor alebo obrázok na počítači alebo zariadení, stiahnite ho. Súbor sa uloží v predvolenom umiestnení pre stiahnuté súbory.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete súbor stiahnuť.
 3. Uložte súbor:
  • Väčšina súborov: Kliknite na odkaz na stiahnutie. Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný súbor a vyberte možnosť Uložiť ako
  • Obrázok: Kliknite pravým tlačidlo myši na obrázok a vyberte možnosť Uložiť obrázok ako.
  • Videá: Umiestnite kurzor na video. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť Stiahnuť. Ak túto akciu nemôžete vykonať, vlastník videa alebo hostiteľský web sťahovanie zakázali.
  • Súbory PDF: Kliknite pravým tlačidlo myši na príslušný súbor a vyberte možnosť Uložiť odkaz ako.
  • Webové stránky: Kliknite vpravo hore na položky Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Uložiť stránku ako.
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte, kam chcete súbor uložiť, a potom kliknite na možnosť Uložiť.
  • Spustiteľné súbory (.exe, .dll, .bat): Ak súboru dôverujete, potvrďte to kliknutím na možnosť Uložiť. Ak máte pochybnosti o obsahu stiahnutého súboru, kliknite na možnosť Zahodiť. 
 5. Súbor sa po stiahnutí zobrazí v dolnej časti okna Chromu. Kliknutím na názov súboru ho otvoríte.

Ak chcete súbor vyhľadať v počítači, vedľa názvu súboru kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom Zobraziť v priečinku alebo položky Viac Viac a potom Zobraziť v aplikácii Finder. Stiahnuté súbory sú tiež uvedené na stránke Stiahnuté súbory.

Pozastavenie alebo zrušenie sťahovania

 1. V dolnej časti nájdite súbor, ktorého sťahovanie chcete pozastaviť alebo zrušiť.
 2. Kliknite vedľa názvu súboru v dolnej časti obrazovky na šípku nadol Šípka nadol alebo položku Viac Viac.
 3. Kliknite na možnosť Pozastaviť, Obnoviť alebo Zrušiť.

Zobrazenie zoznamu stiahnutých súborov

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Stiahnuté súbory.
  • Súbor otvorte kliknutím na jeho názov. Otvorí sa v predvolenej aplikácii pre daný typ súboru, ktorú ste si nastavili v počítači.
  • Ak chcete odstrániť stiahnutý súbor z histórie, kliknite napravo od neho na možnosť Odstrániť Odstrániť. Súbor sa odstráni zo stránky Stiahnuté súbory v Chrome, nie z počítača.

Zmena umiestnenia stiahnutých súborov

Môžete si vybrať umiestnenie v počítači, kam sa budú predvolene ukladať stiahnuté súbory, alebo môžete pri každom sťahovaní zvoliť konkrétne umiestnenie.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na možnosť Rozšírené.
 4. V sekcii Stiahnuté upravte nastavenia sťahovania:
  • Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie stiahnutých súborov, kliknite na tlačidlo Zmeniť a vyberte umiestnenie, kam chcete súbory ukladať.
  • Ak chcete zvoliť pri každom sťahovaní konkrétne umiestnenie, začiarknite políčko „Pred každým sťahovaním sa spýtať, kam uložiť súbor“.

Predvolené umiestnenia stiahnutých súborov

Ak ste nezmenili predvolené umiestnenie na ukladanie stiahnutých súborov, Google Chrome bude sťahovať súbory do nasledujúcich umiestnení:

 • Windows 10, 8, 7 and Vista: \Používatelia\<používateľské meno>\Stiahnuté súbory
 • Mac: /Používatelia/<používateľské meno>/Stiahnuté súbory
 • Linux: /domov/<používateľské meno>/Stiahnuté súbory