Stiahnutie súboru v prehliadači Chrome

Súbory môžete stiahnuť, vyhľadať a zobraziť rôznymi spôsobmi podľa toho, či používate Chrome na telefóne, tablete alebo počítači.

Postup na počítači

Stiahnutie súboru

 1. Otvorte Chrome a prejdite na stránku, kde chcete stiahnuť súbor.
 2. Kliknite pravým tlačidlo myši na príslušný súbor a vyberte možnosť Uložiť ako….
 3. Vyberte, kam chcete súbor uložiť, a potom kliknite na možnosť Uložiť.
 4. Súbor sa po stiahnutí zobrazí v dolnej časti okna prehliadača Chrome. Kliknutím na názov súboru ho otvoríte.
 5. Voliteľné: Kliknite vedľa názvu súboru na možnosť Stiahnuť Download arrow for computers . Potom ho nájdite v počítači kliknutím na možnosť Zobraziť v priečinku.

V minulosti stiahnuté súbory sú tiež uvedené na stránke Stiahnuté súboryĎalšie informácie o zmene predvoleného umiestnenia pre stiahnuté súbory

Pozastavenie alebo zrušenie sťahovania

 1. V dolnej časti obrazovky nájdite súbor, ktorého sťahovanie chcete pozastaviť alebo zrušiť.
 2. Kliknite vedľa názvu súboru v dolnej časti obrazovky na možnosť Stiahnuť Download arrow for computers .
 3. Kliknite na možnosť Pozastaviť, Obnoviť alebo Zrušiť.

Stiahnutie alebo zrušenie spustiteľných súborov (.exe)

Niektoré typy súborov musíte potvrdiť, aby sa spustili na vašom počítači. Tento krok pomáha chrániť váš počítač pred škodlivým softvérom.

 1. Začnite sťahovať spustiteľný súbor, napríklad .exe, .dll alebo .bat
 2. Zobrazí sa otázka, či chcete súbor stiahnuť. 
 3. Ak ho chcete stiahnuť, potvrďte to kliknutím na možnosť Uložiť v dolnej časti okna prehliadača Chrome.
 4. Ak máte pochybnosti o obsahu stiahnutého súboru, kliknite na možnosť Zahodiť.
   

Ak odkaz sťahovaného súboru zodpovedá položke v zozname škodlivých webových stránok zverejnených službou Bezpečné prehliadanie od spoločnosti Google, zobrazí sa upozornenie.

Postup na telefóne a tablete s Androidom

K stiahnutým položkám môžete pristupovať v aplikácii Stiahnuté súbory.

 1. Prejdite na stránku, kde chcete stiahnuť súbor.
 2. Klepnite na položku, ktorú chcete stiahnuť, a pridržte ju.
 3. V zobrazenej ponuke klepnite na možnosť Uložiť odkaz.

Zobrazenie stiahnutých súborov

 • Na ploche alebo obrazovke Všetky aplikácie klepnite na položku Stiahnuté súbory Download arrow for computers .
 • Ak chcete určitú položku otvoriť, klepnite na ňu.
 • Ak chcete zobraziť predchádzajúce stiahnuté súbory, klepnite na ich nadpisy.
 • Stiahnuté súbory môžete zdieľať klepnutím na možnosť Zdieľať . Spôsob zdieľania vyberte v zozname.
 • Stiahnuté súbory môžete odstrániť klepnutím na položku Kôš Remove an extension from Chrome.
 • Ak chcete prepínať medzi možnosťami zoradenia, v dolnej časti obrazovky klepnite na možnosť Zoradiť podľa veľkosti alebo Zoradiť podľa dátumu.

Odstránenie stiahnutého súboru na telefóne (Android verzie 5.0 alebo vyššej)

 1. Otvorte aplikáciu Stiahnuté súbory.
 2. Klepnite na položku Stiahnuté súbory z internetu alebo Ostatné stiahnuté súbory.
 3. Stlačte súbor, ktorý chcete odstrániť, a pridržte ho.
 4. Odstráňte ho klepnutím na položku Kôš Remove an extension from Chrome.
Postup na zariadení iPhone alebo iPad

Ak sťahujete formát súboru, ktorý funguje v prehliadači Chrome (napr. obrázok alebo PDF), daný súbor sa automaticky otvorí po dokončení sťahovania.

Čo sa stane, keď stiahnete typy súborov, ktoré nefungujú v prehliadači Chrome

 • Budete presmerovaný/-á na obrazovku, kde môžete spustiť sťahovanie.
 • Prebiehajúce sťahovanie je možné zrušiť, avšak momentálne nie je k dispozícii možnosť Pozastaviť.
 • Po dokončení sťahovania sa zobrazí možnosť Otvoriť v aplikácii.
 • Súbor môžete otvoriť pomocou Disku Google alebo inej aplikácie nainštalovanej vo vašom telefóne iPhone

Poznámka: Na zariadeniach iPhone a iPad sa vám môže zobrazovať zoznam stiahnutých súborov.