Stiahnutie súboru

Stiahnuté súbory sa zobrazia na paneli sťahovania

Počas preberania obsahu z webu prostredníctvom prehliadača Google Chrome môžete jeho priebeh sledovať na paneli preberania v dolnej časti karty. Prevzatý súbor otvoríte jednoducho – stačí kliknúť na jeho tlačidlo. Všetky súbory, ktoré ste doposiaľ prevzali, sú uvedené na stránke preberania.

Ak preberáte spustiteľný súbor (napr. súbory s príponami .exe, .dll alebo .bat), musíte prevzatie najskôr potvrdiť kliknutím na príkaz Uložiť v paneli preberania. Tento krok zabraňuje automatickému prevzatiu škodlivého softvéru do počítača. Ak sa adresa URL súboru na prevzatie zhoduje s niektorou z položiek v najnovšom zozname škodlivých webových stránok uverejneným rozhraním Safe Browsing API, zobrazí sa upozornenie. Ak si nie ste istý/-á obsahom prevzatého súboru, kliknite radšej na príkaz Odstrániť.

Pozastavenie alebo zrušenie sťahovania

  • Ak chcete sťahovanie pozastaviť, prejdite na stránku sťahovania a kliknite na odkaz Pozastaviť pre príslušné sťahovanie. Keď budete chcieť v sťahovaní pokračovať, kliknite na tlačidlo Obnoviť.
  • Ak chcete sťahovanie úplne zrušiť, kliknite na paneli sťahovania na šípku vedľa príslušného tlačidla súboru a vyberte príkaz Zrušiť.

Vyhľadanie súboru v počítači

Ak chcete zistiť, či sa súbor nachádza v počítači, kliknite na šípku vedľa tlačidla súboru na paneli sťahovania a vyberte možnosť Zobraziť v priečinku. Viac informácií o tom, ako zmeniť predvolené umiestnenie stiahnutých súborov

Automatické otvorenie niektorých typov súborov

Ak chcete, aby sa niektoré typy súborov otvorili vždy po ukončení sťahovania, kliknite na paneli sťahovania na šípku vedľa tlačidla súboru a vyberte možnosť Vždy otvoriť súbory tohto typu.