Prevzatie súboru

Prevzaté súbory sa zobrazia v paneli preberania

Počas preberania obsahu z webu prostredníctvom prehliadača Google Chrome môžete jeho priebeh sledovať na paneli preberania v dolnej časti karty. Prevzatý súbor otvoríte jednoducho – stačí kliknúť na jeho tlačidlo. Všetky súbory, ktoré ste doposiaľ prevzali, sú uvedené na stránke preberania.

Ak preberáte spustiteľný súbor (napr. súbory s príponami .exe, .dll alebo .bat), musíte prevzatie najskôr potvrdiť kliknutím na príkaz Uložiť v paneli preberania. Tento krok zabraňuje automatickému prevzatiu škodlivého softvéru do počítača. Ak sa adresa URL súboru na prevzatie zhoduje s niektorou z položiek v najnovšom zozname škodlivých webových stránok uverejneným rozhraním Safe Browsing API, zobrazí sa upozornenie. Ak si nie ste istý/-á obsahom prevzatého súboru, kliknite radšej na príkaz Odstrániť.

Pozastavenie alebo zrušenie preberania

  • Ak chcete preberanie pozastaviť, prejdite na stránku preberania a kliknite na odkaz Pozastaviť pre príslušné preberanie. Keď budete chcieť v preberaní pokračovať, kliknite na tlačidlo Obnoviť.
  • Ak chcete preberanie úplne zrušiť, kliknite v paneli preberania na šípku vedľa príslušného tlačidla súboru a vyberte príkaz Zrušiť.

Vyhľadanie súboru v počítači

Ak chcete zistiť, či sa súbor nachádza v počítači, kliknite na šípku vedľa tlačidla súboru v paneli preberania a vyberte možnosť Zobraziť v priečinku. Ako zmeniť predvolené umiestnenie prevzatých súborov

Automatické otvorenie niektorých typov súborov

Ak chcete, aby sa niektoré typy súborov otvorili vždy po ukončení preberania, kliknite na šípku vedľa tlačidla súboru v paneli preberania a vyberte možnosť Vždy otvoriť súbory tohto typu. Z dôvodu zabránenia prieniku potenciálne škodlivých súborov do počítača prostredníctvom automatického preberania nie je táto možnosť k dispozícii pri spustiteľných súboroch, ako sú súbory s príponou .exe, .dll alebo .bat (pre Windows) a s príponou .dmg (pre Mac).