Mag-download ng file

Lilitaw ang mga na-download na file sa iyong bar ng mga downloads bar

Kung nag-download ka mula sa Web sa Google Chrome, maaari ninyong makita ang pag-andar ng download sa downloads bar sa ilalim ng inyong tab. Kapag tapos nang ma-download ang file, i-click lang ang button nito upang buksan ito. Ang lahat ng file na iyong na-download ay nakalista sa pahina ng Mga Download.

Kung nagda-download ka ng file na executable (gaya ng mga file na may mga extension na .exe, .dll o .bat), kumpirmahin muna ang pag-download sa pamamagitan ng pag-click sa I-save sa bar ng mga download. Nakakatulong ang hakbang na ito na mapigilang awtomatikong ma-download ang mga nakahahamak na software sa iyong computer. Kung tumutugma ang URL ng download sa pinakahuling listahan ng mga nakakahamak na website na na-publish ng Safe Browsing API, lilitaw ang isang babala. Kung hindi ka nakakatiyak sa nilalaman ng download, i-click sa halip angItapon.

I-pause o kanselahin ang isang pag-download

  • Upang mai-pause ang download, pumunta sa pahina ng Mga Pag-download at i-click ang link na I-pause para sa nai-download. I-click angIpagpatuloykapag handa ka nang ituloy ang download.
  • Upang makansela nang tuluyan ang pag-download, i-click ang arrow sa tabi ng button ng file sa bar sa pag-download at piliin ang Kanselahin.

Hanapin ang file sa iyong computer

Upang makita kung nasaan sa computer ang iyong file, i-click ang arrow sa tabi ng file na pindutan at piliin ang bar ng mga download at piliin ang Ipakita sa folder. Alamin kung paano palitan ang default na lokasyon ng download

Automatic na nagbubukas ng tiyak na klase ng files

Kung may mga naturang file na gusto mong laging mabuksan pagkatapos ma-download, i-click ang arrow na katabi ng file button sa downloads bar at piliin Palaging buksan ang file na may ganitong klase Upang mapigilang awtomatikong ma-download sa iyong computer ang mga potensyal na nakakahamak na file, hindi available ang opsyong ito para sa mga executable na uri ng file, tulad ng mga may .exe, .dll o .bat na extension (para sa Windows), at mga .dmg na extension (para sa Mac).