Mag-download ng file

Lilitaw ang mga na-download na file sa iyong bar ng mga downloads bar

Kung nag-download ka ng isang bagay mula sa Web sa Google Chrome, maaari mong subaybayan ang progreso ng pagda-download sa bar ng mga download sa ibaba ng iyong tab. Kapag tapos nang ma-download ang file, i-click lang ang button nito upang buksan ito. Ang lahat ng file na iyong na-download ay nakalista sa pahina ng Mga Download.

Kung nagda-download ka ng file na executable (gaya ng mga file na may mga extension na .exe, .dll o .bat), kumpirmahin muna ang pag-download sa pamamagitan ng pag-click sa I-save sa bar ng mga download. Nakakatulong ang hakbang na ito na mapigilang awtomatikong ma-download ang mga nakahahamak na software sa iyong computer. Kung tumutugma ang URL ng download sa pinakahuling listahan ng mga nakakahamak na website na na-publish ng Safe Browsing API, lilitaw ang isang babala. Kung hindi ka nakakatiyak sa nilalaman ng download, i-click sa halip angItapon.

I-pause o kanselahin ang isang pag-download

  • Upang i-pause ang download, pumunta sa pahina ng Mga Download at i-click ang link na I-pause para sa download. I-click angIpagpatuloykapag handa ka nang ituloy ang pagda-download.
  • Upang makansela nang tuluyan ang pagda-download, i-click ang arrow sa tabi ng button ng file sa bar ng mga download at piliin ang Kanselahin.

Hanapin ang file sa iyong computer

Upang makita kung saan sa computer mo matatagpuan ang iyong file, i-click ang arrow sa tabi ng button ng file sa bar ng mga download at piliin ang Ipakita sa folder. Matutunan kung paano palitan ang iyong default na lokasyon sa pagda-download

Awtomatikong magbukas ng ilang partikular na uri ng file

Kung gusto mong magbukas ang ilang partikular na uri ng file pagkatapos ma-download ang mga ito, i-click ang arrow sa tabi ng button ng file sa bar ng mga download at piliin ang Palaging buksan ang mga file na may ganitong uri.