Download en fil

Du kan gemme en fil eller et billede på din computer eller enhed ved at downloade filen eller billedet. Filen gemmes på standardplaceringen for downloads.

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Gå til websiden med den fil, du vil downloade. 
 3. Tryk på den fil, du vil downloade.
 4. Tryk på Download nederst.
 5. Tryk på Åbn i, når downloaden er gennemført.
 6. Vælg, om filen skal åbnes i Google Drev eller i en anden app.

Hvis du vil annullere en igangværende download, kan du trykke på Annuller Annuller.

Gem eller kopiér et billede

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Gå til websiden med det billede, du vil gemme.
 3. Hold billedet nede.
 4. Gem eller kopiér billedet i den menu, der vises:
  • Gem: Tryk på Gem billede.
  • Kopiér: Tryk på Kopiér billede.