Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Upotreba trake oznaka

Ako upotrebljavate Chrome na računalu, možete postaviti da se oznake prikazuju na traci pri vrhu svake web-stranice. Na traci oznaka također možete dodavati, uklanjati ili reorganizirati stavke kada god želite.

Prikaz ili skrivanje trake oznaka

Traku oznaka možete uključiti ili isključiti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu prozora preglednika kliknite izbornik Chromea Izbornik.
 2. Odaberite Oznake > Prikaži traku oznaka.

Možete upotrijebiti i tipkovne prečace Ctrl + Shift + B (Windows i OS Chrome) i ⌘ - Shift - B (Mac).

Organizacija trake oznaka

Možete odabrati koje će se stavke prikazivati na traci oznaka.

Dodavanje oznaka na traku

Na traku oznaka možete smjestiti više stavki tako da skratite ili uklonite njihove nazive na sljedeći način:

 1. Oznaku koju želite urediti kliknite desnom tipkom (Windows) ili pritisnite Control i kliknite je (Mac).
 2. Odaberite Uredi.
 3. U polju "Naziv" upišite kraći naziv. Možete i izbrisati cijeli naziv, tako da se na traci prikazuje samo favikon.
 4. Kliknite Spremi.
Promjena redoslijeda oznaka

Da biste premjestili stavku na traci oznaka, jednostavno je kliknite i povucite na novo mjesto.

Premještanje skrivene oznake na traku

Skrivenu oznaku možete povući na traku oznaka na sljedeći način:

 1. Na kraju trake otvorite mapu "Druge oznake" ili dodatno područje Overflow.
 2. Povucite stavku na traku oznaka.

Napomena: mapa "Druge oznake" ne može se izbrisati, ali se neće ni prikazivati ako je prazna. U mapu možete dodavati oznake putem Upravitelja oznaka čak i ako je skrivena.

Uklanjanje oznake s trake oznaka

Oznaku možete trajno izbrisati na sljedeći način:

 1. Kliknite oznaku desnom tipkom (Windows) ili pritisnite Control i kliknite je (Mac).
 2. Odaberite Izbriši.

Za brisanje više oznaka odjednom upotrijebite Upravitelj oznaka.

Rješavanje problema

Slijedi nekoliko uobičajenih pitanja o traci oznaka. Kliknite ih za prikaz uputa za rješavanje problema.

Slučajno sam izbrisao oznaku s trake. Mogu li je vratiti?

Nažalost, kada se oznaka izbriše, briše se zauvijek.

Gdje su moji favoriti?

"Favoriti", kako se nazivaju u nekim preglednicima, primjerice, Internet Exploreru ili Safariju, u Chromeu se zovu "oznake". Osim na traku oznaka, spremaju se na još dva mjesta:

 • Izbornik oznaka: izbornik Chromea Izbornik > Oznake

 • Upravitelj oznaka: izbornik Chromea Izbornik > Oznake > Upravitelj oznaka

Saznajte kako uvesti oznake ili favorite iz drugih preglednika.

Kako ukloniti ikonu Aplikacije s trake?

Ikona Aplikacije chrome app launcher prikazuje se na traci oznaka prema zadanim postavkama. To je prečac koji vodi do aplikacija koje ste instalirali na Chrome. Ukloniti ga možete na sljedeći način:

 1. Kliknite traku oznaka desnom tipkom (Windows) ili pritisnite Control i kliknite (Mac).
 2. Poništite odabir opcije Prikaži prečac za aplikacije.

Da biste vratili prečac za aplikacije, jednostavno slijedite gornje upute i ponovo odaberite Prikaži prečac za aplikacije.

Oznake na mobilnim uređajima

Traka oznaka nije dostupna u aplikaciji Chrome za Android ili iOS. No postoje i drugi načini za upravljanje oznakama u Chromeu na mobilnom uređaju.

Oznake možete i sinkronizirati između uređaja tako da se prijavite u Chrome.