Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Upotreba trake oznaka

Ako upotrebljavate Chrome na računalu, možete postaviti da se oznake prikazuju na traci pri vrhu svake web-stranice. Na traci oznaka također možete dodavati, uklanjati ili reorganizirati stavke kada god želite.

Prikaz ili skrivanje trake oznaka

Traku oznaka možete uključiti ili isključiti na sljedeći način:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Odaberite Oznake a zatim Prikaži traku oznaka.

Možete upotrijebiti i tipkovne prečace:

 • Na Windowsima, Linuxu i OS-u Chrome pritisnite Ctrl + Shift + b.
 • Na Macu pritisnite ⌘ + Shift + b.

Organizacija trake oznaka

Možete odabrati koje će se stavke prikazivati na traci oznaka.

Dodavanje oznaka na traku

Na traku oznaka možete smjestiti više stavki ako skratite ili uklonite njihove nazive. Evo i kako:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Oznaku s dugim nazivom u traci oznaka pri vrhu kliknite desnom tipkom (Windows) ili je kliknite uz tipku Control (Mac).
 3. Odaberite Uredi.
 4. U polju "Naziv" upišite kraći naziv. Možete i izbrisati cijeli naziv, tako da se na traci prikazuje samo favikon.
 5. Kliknite Spremi.
Promjena redoslijeda oznaka

Da biste premjestili stavku na traci oznaka, kliknite je i povucite na novo mjesto.

Premještanje skrivene oznake na traku

Skrivenu oznaku možete povući na traku oznaka na sljedeći način Evo i kako:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu pri kraju trake oznaka otvorite mapu "Druge oznake" ili kliknite ikonu dodatnog izbornika Dodatno.
 3. Povucite stavku na traku oznaka.

Napomena: mapa "Druge oznake" ne može se izbrisati. No neće se prikazivati ako je prazna. Čak i ako je mapa skrivena, u nju možete dodavati oznake putem Upravitelja oznaka.

Uklanjanje oznake s trake oznaka

Oznaku možete trajno izbrisati na sljedeći način:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U traci oznaka pri vrhu oznaku kliknite desnom tipkom (Windows) ili je kliknite uz tipku Control (Mac).
 3. Odaberite Izbriši.

Za brisanje više oznaka odjednom upotrijebite Upravitelj oznaka.

Rješavanje problema

Slijedi nekoliko uobičajenih pitanja o traci oznaka. Kliknite ih za prikaz uputa za rješavanje problema.

Slučajno sam izbrisao oznaku s trake. Mogu li je vratiti?

Nažalost, kada se oznaka izbriše, briše se zauvijek.

Gdje su moji favoriti?

"Favoriti", kako se nazivaju u nekim preglednicima, primjerice Internet Exploreru ili Safariju, u Chromeu se zovu "oznake". Osim na traku oznaka, spremaju se na još dva mjesta:

 • Izbornik oznaka: Više Više a zatim Oznake
 • Upravitelj oznaka: Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka

Saznajte kako uvesti oznake ili favorite iz drugih preglednika.

Kako ukloniti ikonu Aplikacije s trake?

Prema zadanim postavkama traka oznaka prikazuje ikonu Aplikacije Chrome App Launcher. To je prečac koji vodi do aplikacija koje ste instalirali na Chrome. Možete je ukloniti:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Pri vrhu kliknite traku oznaka desnom tipkom (Windows) ili je kliknite uz tipku Control (Mac).
 3. Poništite odabir opcije Prikaži prečac za aplikacije.

Da biste vratili prečac za aplikacije, ponovo odaberite Prikaži prečac za aplikacije.

Oznake na mobilnim uređajima

Traka oznaka nije dostupna u Chromeu za Android uređaje, iPhone ili iPad. No, bez obzira na to možete upravljati oznakama u Chromeu na mobilnom uređaju.

Oznake možete i sinkronizirati između uređaja tako da se prijavite u Chrome.