Tworzenie i znajdowanie zakładek

Zamiast zapamiętywać długie adresy internetowrh, możesz używać zakładek przeglądarki, by łatwo zapisywać strony, na które chcesz wrócić. Aby utworzyć zakładkę wyświetlonej strony, kliknij ikonę zakładka na pasku adresu. Nową zakładkę znajdziesz na pasku zakładek u góry okna przeglądarki i w menu Chrome Chrome menu.

Dodawanie zakładek

Najprostszym sposobem utworzenia zakładki jest kliknięcie ikony zakładka na pasku adresu. Są też inne sposoby szybkiego tworzenia zakładek:

  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl+D (Mac: ⌘-D).
  • Zaimportuj zakładki z innych przeglądarek, korzystając z menu Chrome.
  • Dodaj zakładkę ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zakładek i wybierz Dodaj stronę.
  • Przeciągnij link z wyświetlanej strony do paska zakładek lub folderu zakładek, by utworzyć zakładkę dla tego linku. Możesz też przeciągnąć ikonę globusa lub kłódki z pasku adresu, by utworzyć zakładkę dla wyświetlanej strony.

Znajdowanie zakładek

Jeśli nie pamiętasz, w którym folderze jest jakaś zakładka, możesz ją wyszukać bezpośrednio z paska adresu. Wpisz nazwę zakładki i poszukaj ikony zakładka widocznej obok wyświetlonych wyników. Oznacza ona, że pochodzą z Twoich zakładek.

Możesz też zobaczyć wszystkie swoje zakładki w 3 miejscach:

  • Pasek zakładek: jest on domyślnie umieszczony pod paskiem adresu, by łatwo go było znaleźć. Jeśli go nie widzisz, otwórz nową kartę. Aby przełączyć pokazywanie paska, naciśnij Ctrl+Shift+B (Mac: ⌘-Shift-B).
  • Menu zakładek: kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz Zakładki.
  • Menedżer zakładek: ułatwia porządkowanie zakładek. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.

Do porządkowania zakładek używaj folderów. Aby utworzyć folder, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zakładek i wybierz Dodaj folder.

Kolejne kroki