Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Lagre og se bokmerker for nettsider

Du kan lagre nettsider du vil se igjen senere, ved å opprette bokmerker.

Legg til bokmerker

Klikk på stjernen Bookmark eller stjernen Bookmark på høyre side av adressefeltet.

Du kan også gjøre ett av følgende:

  • Klikk på Mer Mer øverst til høyre og deretter Bokmerker og deretter Legg til bokmerke for denne siden.
  • Klikk på ikonet du ser til venstre for nettadressen: Lås Lås, Informasjon Informasjon eller Advarsel Farlig. Dra ikonet til bokmerkeraden.
  • Trykk på Ctrl + D (Windows eller Linux) eller ⌘ + D (Mac).

Se bokmerkene dine

Du kan se bokmerkene dine på tre steder:

  • Bokmerkeraden: Bokmerkeraden er slått av som standard. Du kan endre innstillingene for å vise bokmerkeraden på alle nettsider.
  • Bokmerkemenyen: For å komme til listen over bokmerker, klikk på Mer Mer og deretter Bokmerker.
  • Bokmerkebehandling: Bokmerkebehandlingen er en enkel måte å finne bokmerkene dine på. For å komme dit, klikk på Mer Mer og deretter Bokmerker og deretter Bokmerkebehandling.

Linker til beslektet innhold