Tạo các lối tắt cho ứng dụng

Tính năng này chỉ sẵn có cho Google Chrome trên Windows và Linux.

Bạn có thể tạo lối tắt cho ứng dụng cho các trang web bạn thường truy cập cũng như chọn các ứng dụng mà bạn đã cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Các lối tắt này có thể được đặt trên màn hình máy tính và các trình đơn của bạn để giúp truy cập nhanh chóng và dễ dàng.

Tạo lối tắt cho các ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến

  1. Nhấp vào biểu tượng tab mới ở đầu cửa sổ trình duyệt để mở trang Tab mới.
  2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng trong phần Ứng dụng của trang.
  3. Chọn Tạo lối tắt.
  4. Trong hộp thoại xuất hiện, chọn nơi bạn muốn đặt lối tắt trên máy tính của mình.
  5. Nhấp vào Tạo.

Tạo lối tắt cho các ứng dụng khác

Bạn cũng có thể tạo lối tắt trên màn hình cho các trang web và ứng khác mà bạn sử dụng thường xuyên ngay cả khi các ứng dụng đó không được cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Công cụ.
  3. Chọn Tạo các lối tắt cho ứng dụng.
  4. Trong hộp thoại xuất hiện, chọn nơi bạn muốn đặt lối tắt trên máy tính của mình.
  5. Nhấp vào Tạo.

Khi bạn nhấp đúp vào một biểu tượng lối tắt, ứng dụng sẽ mở ra trong một cửa sổ đặc biệt được sắp xếp hợp lý, cửa sổ đó không hiển thị các tab, nút, thanh địa chỉ hay trình đơn. Để truy cập vào các tùy chọn thông thường của trang, nhấp vào biểu trưng của trang ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ.