Plugin Windows Media Player

Nếu bạn cho phép các trang web sử dụng plugin và trình duyệt phát hiện thấy bạn thiếu plugin cho một trang web cụ thể, trình duyệt sẽ nhắc bạn cài đặt plugin đó ở đầu trang web. Dưới đây là thông tin khác về cách cài đặt plugin Windows Media Player. Tìm hiểu thêm về quản lý plugin

Cài đặt Windows Media Player

Nếu một trang chỉ liên kết đến các tệp đa phương tiện của Windows (ví dụ: tệp .asf hoặc .asx), bạn có thể không thấy lời nhắc tải xuống plugin Windows Media Player. Trong trường hợp đó, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để tải xuống plugin:

Hướng dẫn dành cho Windows

 1. Truy cập http://www.interoperabilitybridges.com/wmp-extension-for-chrome
 2. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để tải xuống plugin.
 3. Nhấp vào Lưu cho tệp trong thanh tài nguyên đã tải xuống để xác nhận rằng bạn muốn tải tệp đó xuống. Đừng lo lắng -- việc lưu tệp sẽ không gây hại cho máy tính của bạn. Tìm hiểu thêm về tải tệp xuống trong Google Chrome.
 4. Mở tệp cài đặt.
 5. Nhấp vào Chạy để khởi động Trình hướng dẫn cài đặt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trong hướng dẫn cài đặt hoàn tất quá trình cài đặt plugin.
 6. Khởi động lại Google Chrome.

Hướng dẫn dành cho Mac

 1. Truy cập http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/windows-media-player/wmcomponents
 2. Nhấp vào Tải xuống miễn phí để cài đặt Flip4Mac.
 3. Nhấp vào Lưu cho tệp trong thanh tài nguyên đã tải xuống để xác nhận rằng bạn muốn tải tệp đó xuống. Đừng lo lắng -- việc lưu tệp sẽ không gây hại cho máy tính của bạn. Tìm hiểu thêm về tải tệp xuống trong Google Chrome.
 4. Kết nối tệp .dmg.
 5. Nhấp vào Flip4Mac WMV.mpkg.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết thúc cài đặt Flip4Mac.
 7. Khởi động lại Google Chrome.
 8. Mở trang Plugin bằng cách truy cập chrome://plugins trong thanh địa chỉ.
 9. Nhấp vào Bật cho Flip4Mac. Nếu bạn gặp sự cố khi bật plugin, nhấp vào Chi tiết ở góc trên cùng bên phải của trang và nhấp vào Bật lần nữa.

Kiểm tra xem plugin của Windows Media Player đã được cài đặt thành công chưa