ปลั๊กอิน Windows Media Player

หากคุณอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ปลั๊กอินและเบราว์เซอร์ตรวจพบว่าคุณไม่มีปลั๊กอินสำหรับไซต์นั้นๆ ข้อความเตือนจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าเว็บเพื่อให้คุณติดตั้งปลั๊กอิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งปลั๊กอิน Windows Media Player ได้ที่นี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการปลั๊กอิน

ติดตั้ง Windows Media Player

หากหน้าเว็บเพียงแค่เชื่อมโยงกับไฟล์สื่อ Windows (เช่น ไฟล์ .asf หรือ .asx) คุณอาจไม่เห็นข้อความแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Windows Media Player ในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อรับปลั๊กอิน:

คำแนะนำสำหรับ Windows

 1. ไปที่ http://www.interoperabilitybridges.com/wmp-extension-for-chrome
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดปลั๊กอิน
 3. คลิก บันทึก สำหรับไฟล์ในแถบดาวน์โหลดเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ไม่ต้องกังวล เพราะการบันทึกไฟล์ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดาวน์โหลดไฟล์ใน Google Chrome
 4. เปิดไฟล์ติดตั้ง
 5. คลิก เรียกใช้ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำในวิซาร์ดเพื่อติดตั้งปลั๊กอินให้เสร็จสมบูรณ์
 6. รีสตาร์ท Google Chrome

คำแนะนำสำหรับ Mac

 1. ไปที่ http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/windows-media-player/wmcomponents
 2. คลิก ดาวน์โหลดฟรี เพื่อติดตั้ง Flip4Mac
 3. คลิก บันทึก สำหรับไฟล์ในแถบดาวน์โหลดเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ไม่ต้องกังวล เพราะการบันทึกไฟล์ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ใน Google Chrome
 4. เมาท์ไฟล์ .dmg
 5. คลิก Flip4Mac WMV.mpkg
 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Flip4Mac ให้เสร็จสิ้น
 7. รีสตาร์ท Google Chrome
 8. เปิดหน้าปลั๊กอินโดยพิมพ์ chrome://plugins ในแถบที่อยู่
 9. คลิก เปิดใช้งาน สำหรับ Flip4Mac หากคุณประสบปัญหาในการเปิดใช้งานปลั๊กอิน ให้คลิก รายละเอียด ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บแล้วคลิก เปิดใช้งาน อีกครั้ง

ทดสอบว่าปลั๊กอิน Windows Media Player ได้รับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์