Doplnok Windows Media Player

Ak povolíte používanie doplnkov na webových stránkach a prehliadač zistí, že doplnok pre určité stránky chýba, v hornej časti webovej stránky sa zobrazí výzva na inštaláciu doplnku. Tu nájdete viac informácií o inštalácii doplnku Windows Media Player. Viac informácií o správe doplnkov

Inštalácia doplnku Windows Media Player

Ak stránka jednoducho odkazuje na súbory Windows Media (napr. súbory .asf alebo .asx), výzva na prevzatie doplnku Windows Media Player sa vám nemusí zobraziť. V takom prípade získate doplnok takto:

Pokyny pre systém Windows

 1. Prejdite na stránku http://www.interoperabilitybridges.com/wmp-extension-for-chrome
 2. Ak chcete doplnok prevziať, postupujte podľa pokynov na obrazovke:
 3. Pri danom súbore v paneli preberania kliknite na príkaz Uložiť, čím potvrdíte, že chcete súbor prevziať. Nemusíte sa obávať – uloženie súboru počítač nepoškodí. Viac informácií o preberaní súborov v prehliadači Google Chrome.
 4. Otvorte inštalačný súbor.
 5. Kliknite na tlačidlo Spustiť – spustí sa sprievodca nastavením. Inštaláciu doplnku dokončíte podľa návodu v sprievodcovi.
 6. Reštartujte prehliadač Google Chrome.

Pokyny pre systém Mac

 1. Prejdite na stránku http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows/products/windows-media-player/wmcomponents
 2. Kliknite na tlačidlo Bezplatné súčasti na prevzatie (Free Download) a nainštalujte program Flip4Mac.
 3. Pri danom súbore v paneli preberania kliknite na príkaz Uložiť, čím potvrdíte, že chcete súbor prevziať. Nemusíte sa obávať – uloženie súboru počítač nepoškodí. Viac informácií o preberaní súborov v prehliadači Google Chrome.
 4. Pripojte súbor .dmg.
 5. Kliknite na súbor Flip4Mac WMV.mpkg.
 6. Inštaláciu programu Flip4Mac dokončite podľa pokynov na obrazovke.
 7. Reštartujte prehliadač Google Chrome.
 8. V paneli s adresou otvorte stránku Doplnky chrome://plugins .
 9. Kliknite pri rozšírení Flip4Mac na položku Povoliť. Ak máte s povolením rozšírenia problémy, kliknite na položku Podrobnosti v pravom hornom rohu stránky a znova kliknite na položku Povoliť.

Otestujte, či je doplnok Windows Media Player úspešne nainštalovaný