บังคับปิดการทำงานของเบราว์เซอร์

หากแท็บ หน้าต่าง หรือส่วนขยายทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ตัวจัดการงานทั้งใน Chrome หรือ Windows เพื่อบังคับปิดการทำงานได้ Chrome ใช้ "สถาปัตยกรรมที่รองรับการทำงานหลายอย่าง" ซึ่งหมายความว่ากระบวนการทำงานได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างเป็นอิสระจากกัน ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในแท็บหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของแท็บอื่นๆ หรือการตอบสนองโดยรวมของเบราว์เซอร์

ในหลายกรณี ตัวจัดการงานจะเหมือนกับหน้าจอตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการภายใน หากดูเหมือนว่าเบราว์เซอร์จะทำงานช้าลง ให้เปิดตัวจัดการงานเพื่อค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละกระบวนการที่ทำงานอยู่และปิดกระบวนการที่ดูเหมือนจะใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

การใช้ตัวจัดการงานของ Chrome

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดตัวจัดการงาน

 1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 2. เลือกเครื่องมือ หากคุณใช้ Chromebook ให้เลือกเครื่องมือเพิ่มเติมแทน
 3. เลือกตัวจัดการงาน
 4. ในช่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกกระบวนการที่คุณต้องการปิด คุณจะพบกระบวนการ 5 ประเภทดังนี้:
  • เบราว์เซอร์: กระบวนการนี้จะจัดการแท็บและหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด และตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย ให้ปิดกระบวนการนี้หากคุณต้องการบังคับให้การทำงานทุกอย่างในเบราว์เซอร์สิ้นสุดลง
  • โหมดแสดงภาพ: แท็บและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่แสดงอยู่คือกระบวนการของโหมดแสดงภาพ ให้ปิดแท็บหรือแอปพลิเคชันหากมีการแสดงที่ไม่ถูกต้อง
  • ปลั๊กอิน: หากหน้าเว็บใช้กระบวนการพิเศษในการแสดงเนื้อหาที่หลากหลาย จะมีการแสดงกระบวนการที่เรียกว่าปลั๊กอินนี้ด้วย ประเภทของปลั๊กอินที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ Flash, Quicktime และ Adob​​e Reader ให้ปิดปลั๊กอินหากคุณคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเว็บทำงานช้า
  • ส่วนขยาย: ส่วนขยายที่ทำงานในเบื้องหลังของเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้น
  • GPU (หน่วยประมวลผลกราฟิก): กระบวนการนี้จะควบคุมวิธีที่โหมดแสดงภาพแสดงกราฟิก
 5. คลิกสิ้นสุดกระบวนการ

หมายเหตุ: คุณอาจเห็นกระบวนการของ Chrome มากกว่า 1 รายการในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นเพราะแท็บ ส่วนขยาย และหน้าต่างทำงานแยกกัน

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม